< Ajankohtaista
08.08.2017

Nikkilän Sydämen hajuhaitta ja takuuaikaiset korjaukset

Nikkilän Sydämen koulujen oppilailta tuli viime lukukauden aikana muutamia oireilmoituksia, joissa oireiden epäiltiin liittyvän sisäilmaan. Koulurakennuksessa on tehty kesän aikana tutkimuksia ja mittauksia liittyen hajuhaittoihin, materiaalipäästöihin, ilmanvaihdon toimintaan ja kosteuteen.

Rakennuksessa on havaittu hajuongelma Kungsvägens skolan tilojen aulassa, joka tutkimusten mukaan näyttäisi johtuvan alaslaskettujen kattojen levyjen maalissa olevasta liian korkeasta liuotinpitoisuudesta. Löydetyt vialliset kattolevyt on vaihdettu kesän aikana, ja haju kyseiseltä alueelta on poistunut. Nikkilän Sydämen loput pinnoitetut alakattolevyt tullaan tutkimaan syksyn aikana. Kustannukset alakattoihin liittyen ovat osa takuutyötä.

Tutkimuksissa tehtiin lisäksi sisäilman- ja materiaalien päästömittauksia (mm. VOC ja formaldehydi) sekä otettiin mikrobinäytteitä lattiamatoista. Näiden tutkimusten tulokset olivat tavanomaiset ja raja-arvot alittuivat lukuun ottamatta bentsyylialkoholin määrää yhdessä konehuoneessa ja yhdessä aineluokassa. Näiden kahden tilan päästölähteen selvittämistä jatketaan. Mikrobinäytteiden mukaan rakennuksessa ei ole hometta. Tutkimukset teki Inspecta Oy.

Nikkilän Sydämen rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota kosteuteen. Tämän vuoksi takuutarkistuksissa on tutkittu erikseen lattiakosteuspitoisuudet poranäytemittauksilla. Kosteuden raja-arvot ylittyivät. Kosteus ei tällä hetkellä aiheuta haittaa, koska lattiassa ei esiinny mikrobikasvustoja. Kosteus on kuitenkin riski tulevaisuudessa, joten kosteusongelma tullaan korjaamaan rakennuksen takuuaikana takuuseen kuuluvana korjauksena.

Kouluista on kerrottu, että joissakin luokkatiloissa on liian lämmintä ja happi tuntuu loppuvan. Tämän vuoksi on tehty uusia ilmanvaihdon toimintakokeita, joissa on varmistunut, että ilmanvaihdossa on ollut puutteita. Lisäksi toimintakokeissa selvisi, että rakennusaikaiset toimintakokeet ja ilmanvaihdon säätö on tehty väärin. Ilmanvaihto on jo pääosin korjattu ja se toimii tällä hetkellä suunnitellusti, mutta ennen säätötöitä saattaa esiintyä tilakohtaisia eroja ilmamäärissä. Ilmanvaihdon säätötyöt tehdään syyslukukauden aikana, kouluajan ulkopuolella. Säätötyö on osa takuuajan korjausta.


Viimeksi muokattu
08.08.2017