< Ajankohtaista
14.09.2017

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen Itäisellä Uudellamaalla etenee

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen Itäisellä Uudellamaalla on edennyt ja työ jatkuu.

IUKKY - Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Inveonin - Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland perussopimukset on hyväksytty ja astuneet voimaan. Kuntayhtymien hallituksia ollaan valitsemassa kunnissa ja heidän työnsä alkanee syys-lokakuun vaihteessa.

Muutostyön tarkoituksena on järjestää ammatillinen koulutus siten, että Itä-Uudellamaalla toimii jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä.

– Olemme päässeet suunnittelutyössä eteenpäin ja neuvotteluja on voitu jatkaa hyvässä hengessä. Tähän saakka erittäin suuri osa tehdystä työstä on keskittynyt juridiikkaan, talouteen sekä päätöksentekoaineiston valmisteluun, mutta nyt olemme päässeet käsittelemään myös koulutusta ja opiskelijoita koskevia asioita, kertoo muutosjohtaja Kurt Torsell.

Tulevia tilankäyttövaihtoehtoja ruotsinkielisen koulutuksen osalta Porvoossa on selvitetty Prakticumin toimesta. Selvitys tilattiin Haahtela Oy:ltä, joka on selvittänyt yhteensä eri vaihtoehtoisia tilankäyttömallia. Tilankäyttöä ja koulutusten järjestämistä pohtimaan on perustettu oma neuvotteluryhmä. Ryhmän tehtävänä on arvioida eri vaihtoehtoja ja koordinoida koulutuksenjärjestäjien eri näkemyksiä omistajien päätöksentekoa varten. Neuvotteluryhmään kuuluvat Thomas Grönholm (Loviisa, pj.), Harriet Ahlnäs (Prakticum), Frank Backman (Inveon) ja muutosjohtaja Kurt Torsell.

Myös opiskelijoiden asumisen järjestämisen vaihtoehtoja ja eri ratkaisumalleja pohditaan parhaillaan. Asiaa selvittään ryhmään kuuluvat Kimmo Orava (IUKKY), Sari Gustafsson (Point College), Frank Backman (Inveon) ja Harriet Ahlnäs (Prakticum) sekä Hilding Mattsson (Porvoo).

Kuntayhtymien purkuselvitykset, joista selviää kuntayhtymien lähtötiedot varoista, veloista ja vastuista (rakennukset ja maa-alueet, osakkeet ja osuudet, eläkevastuut ja muut mahdolliset vastuut), ovat valmistumassa, minkä jälkeen ne annetaan tiedoksi ohjausryhmälle, koulutuksenjärjestäjille ja kunnille. Alustavasti on tarkoitus pitää päättäjille 5.10. seminaari, jossa näistä asioista tiedotetaan ja keskustellaan.

Muutostyö jatkuu suunnitellusti ja käsittelyyn tulee mm. yhtiöittämisselvitys. Yhtiöittämisselvityksen tarkoitus on selvittää yhtiöitettävän toiminnan rajaus, nykytila-analyysi, taloudellinen mallinnus, arvonmääritys, pääomarakenteen suunnittelu, juridisten ja muiden reunaehtojen selvittäminen, verovaikutukset jne.

Tämän lisäksi tulee itse yhtiö, eli uuden koulutusosakeyhtiön perustaminen ja omistajuudesta päättäminen. Tämä tarkoittaa, että kunnat/omistajat perustavat osakeyhtiön. Tästä syystä kunnille tulee päätettäväksi aikovatko he olla ammatillisen koulutuksen järjestäjinä tulevaisuudessa vai eikö.

Kuntayhtymien eläkkeistä on konsultoitu KEVA:n (ent. Kuntien Eläkevakuutus) edustajia, jotka tulevat antamaan päätöksentekoa varten tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista sekä omistajien että työntekijöiden näkökulmasta.

Tämän lisäksi on päätetty teettää koulutuksenjärjestäjien henkilöstökysely loka-marraskuussa.

Kehittämishankkeen jatkolle tullaan hakemaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta.

Lisätiedot:
Muutosjohtaja, sivistysjohtaja Kurt Torsell, Sipoon kunta, puh. 09 2353 7000, kurt.torsell@sipoo.fi

 

Mistä on kyse?

Muutostyön tarkoituksena on järjestää ammatillinen koulutus siten, että Itä-Uudellamaalla toimii jatkossa kaksi toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavaa osakeyhtiötä. Nykyisin koulutuksen järjestäjiä on neljä. Ratkaisulla turvataan laadukas ja monipuolinen, paikallista elinkeinoelämää tukeva toisen asteen koulutus - sekä suomen että ruotsin kielillä.

Hankkeen ohjausryhmässä on edustettuna kaikki yhdeksän omistajakuntaa ja neljä koulutuksen järjestäjää (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto/Edupoli), Oy Porvoo International College Ab (Point College), Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (INVEON) och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum). Ohjausryhmässä ovat myös koulutuksen järjestäjien henkilöstön edustajat.


Viimeksi muokattu
14.09.2017
tagit: koulut