< Ajankohtaista
09.10.2017

Lounais-Sipoon varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja selvitetään

Lounais-Sipoon varhaiskasvatuksen palveluverkkoa ja varhaiskasvatuksen järjestämistä alueella pohditaan parhaillaan.

Ängskullenin ruotsinkielisenpäiväkodin toiminta jouduttiin siirtämään keväällä 2017 tilojen kunnon takia muualle, mikä jätti aukon varsinkin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tarjontaan alueella. Tällä hetkellä alueella toimivat Västerkogin ja Metsärinteen päiväkodit.

Sipoon kunta tarkastelee seuraavia vaihtoehtoja:

  1. Kunta rakentaa alueelle uuden päiväkodin.
  2. Alueelle pystytetään väliaikaisratkaisuna parakki tms.
  3. Alueelle tulee yksityinen toimija
  4. Alueella ei ole varhaiskasvatusta ja/tai toimintaa jatketaan vain nykyisissä tiloissa

Kaikissa vaihtoehdoissa kielikylpy toteutetaan edelleen kunnan omana toimintana. Alustavan tarkastelun perusteella on tehty seuraavia huomioita:

Vaihtoehto 1: Kunnassa on jo meneillään kolme isoa investointihanketta, jotka on hyväksytty kunnanvaltuustossa: Sipoonlahden koulun laajennus, Nikkilän sydämen koulun laajennus sekä Nikkilän sydämen päiväkodin rakentaminen. Nämä investoinnit sitovat suuren määrän rahaa, eikä lähivuosina ole mahdollisuutta aloittaa uutta investointia. Tästä johtuen kuntalla ei ole nyt mahdollisuutta rakentaa alueelle uutta kunnallista päiväkotia.

Vaihtoehto 2: Koska Ängskullenin päiväkodin tapaukseen on jouduttu tekemään jo monia väliaikaisratkaisuja, kunta haluaa nyt löytää alueelle pysyvän ratkaisun.

Vaihtoehto 3: Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta, että alueelle tulisi yksityinen palveluntuottaja. Mahdollinen yksityinen toimija tarjoaisi tulevaisuudessa varhaiskasvatusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Yksityisellä palveluntuottajalla on valmiudet aloittaa toiminta syyskaudella 2018. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että uuden päiväkodin rakentaminen alkaisi keväällä 2018, ja Västerskogin päiväkodille etsittäisiin rakentamisen ajaksi väistötilat. Yksityisessä varhaiskasvatushankkeessa toteutetaan elinkaarimallilla rahoitus, rakentaminen ja toiminta.

Vaihtoehto 4: Alueella tarvitaan varhaiskasvatuspalveluita sekä suomeksi että ruotsiksi, koska Söderkullan palvelut sijaitsevat logistisesti haastavassa paikassa. Västerskogin päiväkoti on myös vanha rakennus, joka alkaa olla elämänkaarensa lopussa eikä se enää palvele varhaiskasvatustoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun selvitys valmistuu, se on tarkoitus viedä teknisessä valiokunnan ja sivistysvaliokunnan päätettäväksi. Valiokuntien käsittelyn arvioidaan ajoittuvan marraskuun loppuun tai joulukuulle 2017.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
09.10.2017