< Ajankohtaista
19.11.2018

Nikkilän linja-autoterminaali otetaan käyttöön Isolla Kylätiellä

Uusi linja-autojen terminaali Isolla Kylätiellä valmistuu marraskuussa. Linja-autot siirtyvät käyttämään Nikkilän terminaalin pysäkkejä maanantaista 19.11.2018 lähtien.

Isolla Kylätiellä uutta linja-autoterminaalia on rakennettu Kuntalan edessä useamman kuukauden ajan. Tällä hetkellä katurakentamisessa on siirrytty viimeistelytöihin.

"On ollut hienoa seurata, kuinka valaisinpylväät, katujen reunakivet ja uudet pysäkkikatokset ovat ilmestyneet paikoilleen viime viikkojen aikana. Kun terminaali otetaan käyttöön, tuntuu hurjalta, kuinka paljon koko alue on muuttunut" sanoo Nikkilän Sydämen alueen kokonaishankkeessa projektisuunnittelijana ollut Ilona Heikkinen.

Uuden linja-autoterminaalin suunnittelussa onkin kiinnitetty erityisesti huomiota alueen kokonaisuuteen, valoisuuteen ja turvallisuuteen. Nikkilän terminaalialue tulee muodostumaan viidestä pysäkkilaiturista, korotetusta katuosuudesta ja keskikorokkeella varustetusta uudesta suojatiestä. Turvallisuus on nostettu tärkeään rooliin, koska alueella kulkee erityisen paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

"Sipoolaisille uusi terminaali yhdessä lähistölle rakentuvien liityntäpysäköintialueiden kanssa tulee tarkoittamaan sujuvampaa joukkoliikenteen käyttöä sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa ympäristöä Nikkilän keskustassa, toteaa toimialan kehittämispäällikkö Lari Sirén.

Kadun saneeraamisen lähtökohtana on ollut n yleisilmeen säilyttäminen pitkälti entisellään. Jatkossakin Isolla Kylätiellä kulkee molemmilla puolilla kevyen liikenteen väylä. Vanhaa henkeä on kunnioitettu myös istutuksien ja puulajien valinnassa. Lisäksi kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun. Äänestys järjestettiin keväällä 2018 ja se toteutettiin niin sanotun osallistavan havainnekuvan avulla. Havainnakuvan avulla äänestyksessä pääsi valitsemaan puulajeista, pysäkkikatoksista, roskiksista ja katuvalaistuksesta. Lue lisää äänestyksen tuloksista.

Tervetuloa SuperAvajaisiin 4.12 klo 17-19 juhlimaan uutta Nikkilän linja-autoterminaalia!

 

Lisätietoja:
Ilona Heikkinen, projektisuunnittelija, ilona.heikkinen@sipoo.fi

 


Viimeksi muokattu
23.11.2018