< Ajankohtaista
22.06.2017

Osallistu kampanjaan Luontolahjani satavuotiaalle!

Osallistu kampanjaan Luontolahjani satavuotiaalle!
Onko omistuksessasi paikka, josta sinulla on lämpimiä muistoja tai joka on mielestäsi erityisen kaunis? Tai liittyykö alueeseen luontoarvoja, jotka olisi turvattava? Haluatko antaa jälkipolvillekin mahdollisuuden nauttia siitä sellaisena kuin se nyt on?

Sipoon vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt 24.4.2017 valtuustoaloitteen Sipoon kunnan osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan. Kutsumme nyt sipoolaisia maanomistajia mukaan Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on avattu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, myös yrityksiä, säätiöitä ja kuntia.

Valtio haluaa kannustaa myös kuntia, seurakuntia tai muita yleishyödyllisiä toimijoita suojelemaan omia maitaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Kampanja on kertaluonteinen ja toteutetaan vuoden 2017 aikana. Kampanjan tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä, pysyviä suojelualueita. Suojeltavat alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota.

Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen luonnonkaunis, sillä voi elää tai olla harvinainen eliölaji, alueella on erikoinen luonnonmuodostuma tai sen suojelu voidaan katsoa muusta syystä luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole!

Valtio on sitoutunut tuplaamaan yksityisten suojeleman pinta-alan omilta mailtaan (1800 ha asti). Julkisyhteisöjen tekemät lahjoitukset eivät kuitenkaan lisää valtion suojelupanosta kampanjassa.

Lisätietoa kampanjasta:
http://www.luontolahjani.fi/fi/etusivu/

Luontolahjani satavuotiaalle on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, ja sen toteuttamisesta on sovittu maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyöreän pöydän foorumissa valtion toimijoiden, yksityisten tahojen sekä järjestöjen kesken.

Keskustelufoorumiin kuuluvat: YM, MMM, Suomen ympäristökeskus, Birdlife Suomi, Suomen metsäkeskus, SLC, Bioenergia ry, MTK, Suomen Sahat ry/Koskitukki Oy, PEFC Suomi, Luonto-Liitto, Stora Enso, ltä-Suomen yliopisto, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, FSC Suomi, UPM, Energiateollisuus ry, TEM, Metsäliitto, Natur och Miljö, Helsingin yliopisto, Metsähallitus, Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys, Suomen Metsäyhdistys, Kuntaliitto, WFF Suomi, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Tornator.

Miten annan luontolahjan käytännössä?

Voit antaa oman luontolahjasi olemalla yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen: Jani Seppälä, puh. 0295 021 461, jani.seppala@ely-keskus.fi

Luontolahjan voi antaa myös rahallisesti säätiöiden välityksellä. Tällaisia säätiöitä ovat mm. Luonnonperintösäätiö, Suomen luonnonsuojelun säätiö ja WWF. Katso tarkemmin: http://www.luontolahjani.fi/fi/osallistu/


Viimeksi muokattu
22.06.2017