< Ajankohtaista
26.06.2017

Kysely: Parasta Sipoossa ovat luonto, rauhallisuus ja kaksikielisyys

Sipoon parhaita puolia ovat luonto, rauhallisuus ja kaksikielisyys. Tämä selviää Sipoo-kyselystä, johon vastasi yhteensä 209 ihmistä huhtikuun lopussa.

Kyselyn vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme parasta asiaa Sipoossa. Avoimissa vastauksissa toistuivat eniten luonto, rauhallisuus, kaksikielisyys ja sana ”lähellä”, jolla viitattiin esimerkiksi Helsingin ja palveluiden läheisyyteen.

Vastaajia pyydettiin myös ylipäätään kuvailemaan Sipoota kolmella sanalla. Vastaajien mielestä Sipoo on esimerkiksi ” kasvava, kaunis ja kotoisa”, ”paras paikka asua”, ”vihreä veden vierellä” ja ”lämminhenkinen, sydämellinen ja turvallinen”. Osa tosin näki Sipoon negatiivisemmassa valossa. Sipoota kuvailtiin myös sanoilla ”vanhoillinen, joustamaton, luonnonkaunis” ja ”sisäänpäin kääntynyt, ruotsinkielisiä suosiva, kehityshaluton”.

Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian Porvoon toimipisteen opiskelijat laativat kyselyn osana Haaga-Helian ja Sipoon kunnan yhteistyötä. Kyselyssä kysyttiin mielikuvia Sipoosta, asumisesta ja elämisestä Sipoossa sekä näkemyksiä Sipoosta kotikuntana.

Kyselyä hyödynnetään muun muassa, kun Haaga-Helian opiskelijat tekevät Sipoon kunnalle ehdotuksia siitä, minkälaisilla mielikuvia Sipooseen liitetään ja minkälaisella visuaalisella ilmeellä Sipoo näkyy jatkossa.

Sijainti houkuttelee valitsemaan Sipoon

Sijainti, turvallisuus, lapsiystävällisyys ja asumisen edullisuus ovat kyselytulosten mukaan yleisimpiä syitä, miksi Sipoo valitaan asuinpaikaksi. Yli puolet vastaajista ilmoitti sijainnin yhdeksi syyksi Sipooseen muutolle.

”Rauhallisempi ympäristö lapsille oli hakusessa. Joku muu kuin pääkaupunkiseudun kolme isointa kaupunkia, mutta silti niin lähellä Helsinkiä, jotta työmatka ei ole liian pitkä”, kuvaili yksi vastaaja.

Vastaajista 45 oli suunnitellut muuttavansa pois Sipoosta. Poismuuton suunnitteluun mainittiin syinä etenkin huonot kulkuyhteydet julkisella liikenteellä ja rajallinen palveluiden saatavuus.

Harrastusmahdollisuuksista kysyttäessä vastaajat toivoivat Sipooseen etenkin uimahallia tai maauimalaa. Myös pyörätiet nousivat esiin.

”Pois kaupungin hälystä ja pölystä”

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, miten hyvin erilaiset väitteet kuvaavat Sipoota. Moni koki erityisesti seuraavien väitteiden kuvaavan Sipoota:

”Sipooseen saapuessa pääsee pois kaupungin hälystä ja pölystä”
”Sipoossa voit avata aamusi metsäpolulla”
”Sipoo on turvallinen paikka asua”

Suurin osa myös kertoo, että voisi suositella Sipoota asuinpaikkana muille. Vähiten vastaajat olivat samaa mieltä väitteen ”Sipoon liikenneyhteydet ovat hyvät” kanssa. Useimmat vastaajat olivat myös sitä mieltä, että sana ”kaupunkimainen” ei kuvaa Sipoota.

Kysely oli avoinna 20.4. – 1.5.2017. Siihen pystyi vastaamaan internetissä ja molemmissa kirjastoissa, Kuntalassa sekä sosiaali- ja terveysasemalla Nikkilässä. Kyselyyn tuli yhteensä 209 vastausta.

Tutustu tästä tarkemmin kyselyraporttiin.


Viimeksi muokattu
26.06.2017