< Ajankohtaista
12.06.2018

Sipoon koulu- ja päiväkotitilojen sekä vapaa-ajan palveluiden tilojen tulevaisuutta on nyt linjattu

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma tarkastelee ja linjaa nyt muun muassa koulu- ja päiväkotitilojen sekä vapaa-ajan- ja nuorisopalveluiden tilojen sijoittumista Sipoon alueella. Suunnitelma linjaa myös lähitulevaisuudessa tarvittavia tilainvestointeja sekä tarkastelee mahdollisia tarvittavia muutoksia palveluverkkoon.

Valtuusto hyväksyi palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan maanantaina 11.6.2018. Voit tutustua esitykseen palveluverkkosuunnitelmasta tästä linkistä.

Kuntalaiset ovat päässeet vaikuttamaan palveluverkkosuunnitelmaan ja kommentoimaan alustavaa suunnitelmaa muun muassa toukokuun alussa tehdyn kyselyn kautta. Kyselyyn tuli 100 vastausta. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitettiin kyselyn tulosten perusteella.

Palveluverkkosuunnitelma antaa muun muassa suuntalinjoja uusien tilojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Uusia tiloja on tarkoitus suunnitella ja rakentaa siten, että niitä voidaan muunnella helposti ja laajentaa vaiheittain esimerkiksi kunnan kasvun tuomien tarpeiden mukaisesti. Tilat rakennetaan myös siten, ettei laajentaminen haittaa toimintaa rakennuksen aiemmin valmistuneessa osassa.

Enimmillään 8-ryhmäisiä päiväkoteja

Varhaiskasvatus järjestetään kunnan oman tuotannon ohella palvelusetelin ja yksityisen tuen avulla siten, että palvelusetelituotantoa on enintään 30 prosenttia palveluista. Päiväkotien koko määräytyy asutuksen tiheyden mukaan. Enimmillään päiväkodissa on kahdeksan ryhmää. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä.

Koulutoimen osalta palveluverkkosuunnitelmassa linjataan muun muassa, että suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat voidaan organisoida samalle sivistyskeskusalueelle. Suomenkielisessä koulutoimessa tavoitellaan yhtenäiskouluja, joissa on opetusta esiopetuksesta yhdeksänteen luokaan. Ruotsinkielisessä koulutoimessa pyritään hyödyntämään kyläkoulut ja yhtenäinen yläkoulu.

- Kyläkoulujen osalta suunnitelmassa otetaan lähtökohdaksi, että kyläkoulut säilytetään, niitä saneerataan ja laajennetaan tarvittaessa, sivistysjohtaja Kurt Torsell sanoo.

Palveluverkkosuunnitelma linjaa myös kulttuurin, liikunnan, kirjaston, Sipoon opiston ja nuorisotoimen tiloja. Esimerkiksi linjataan, että kevyen liikenteen väylät ja vapaa-ajan reitit suunnitellaan siten, että kytkevät keskustat ja sivistyskeskukset luontoon. Vesiliikuntaselvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Tulevan Talman sivistyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan myös kirjastotoimipiste.

Tulevaisuuden sivistyskeskuksien sijaintia Söderkullassa ja Nikkilässä selvitetään

Söderkullan alueella selvitetään muun muassa Etelä-Sipoon kielikylpykoulutuksen perustamista ja Söderkulla skolan tiloja. Söderkullassa selvitetään myös uuden sivistyskeskuksen paikkaa ja tilaa. Uutta sivistyskeskusta tarvitaan, kun Miilin alueella sijaitsevan ja tällä hetkellä laajennettavan Sipoonlahden sivistyskeskuksen kapasiteetti tulee täyteen.

Myös Nikkilässä selvitetään uutta sivistyskeskusaluetta, jolla varauduttaisiin asukasmäärän kasvuun. Palveluverkkosuunnitelma linjaa myös, että Kyrkoby skolan ja Jokipuiston koulun lisätilojen tarpeesta päätetään ensi vuonna.

Talman sivistyskeskuksen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan rakennettavaksi tiloja esikoulusta kuudenteen luokkaan. Palveluverkkosuunnitelma linjaa, että rakentamisen toisessa vaiheessa tavoitellaan yhtenäiskoulun muodostamista.

Kyläkoulujen osalta suunnitelmassa otetaan lähtökohdaksi, että kyläkoulut säilytetään, niitä saneerataan ja laajennetaan tarvittaessa.

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell@sipoo.fi, puh. 040 191 4410


Viimeksi muokattu
12.06.2018