Kaavoituskatsaus

På svenska

Kaavoituskatsaus 2016Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsaus 2016 pdf-tiedostona

Voit tarkastella kaavoituskatsauksen 2016 kohteita myös Kaavoituksen paikkatietopalvelussa.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma 2017-2020Kaavoitusohjelma on Sipoon maankäytön keskipitkän aikavälin toimintaohjelma. Ohjelmassa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma laaditaan neljälle vuodelle siten, että painopiste on ensimmäisessä vuodessa.

Kaavoitusohjelma sisältää ohjelmakauden yleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden lyhyet kuvaukset ja niiden aikataulut. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista.

Kaavoitusohjelma 2017-2020 (pdf) on hyväksytty kunnanhallituksessa 29.11.2016.

Viimeksi muokattu 01.05.2017