Sipoon joukkoliikenne muuttui 11.8.2014

Sipoon joukkoliikenteessä tapahtui suuria muutoksia 11.8.2014.
Päävastuu joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä
on siirretty liikennöitsijöiltä viranomaisille. Koska Sipoon kunta kuuluu
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään, HSL järjestää Sipoon
sisäisiä vuoroja. Yhteistyössä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen kanssa HSL järjestää myös monta Sipoon
läpi kulkevaa bussivuoroa. 

Sipoon linjastosuunnitelma 2014–2021 

HSL on laatinut Sipoon bussiliikenteen linjastosuunnitelman vuosille
2014–2021. HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman kokouksessaan 21.5.2013. 

Sipoon kunnan lausunto linjastosuunnitelmaluonnoksesta 25.3.2013.

Suunnittelun kulkua sekä suunnitelman kuulumisia ja etenemistä varten avattiin blogi: http://sipoon-linjastosuunnitelma.blogspot.fi.

Sipoon kunnanhallitus päätti 13.5.2013 hyväksyä HSL:n esityksen, että Rautatientori toimisi ensi syksystä lähtien Helsingin keskustan lähtöterminaalina Pohjois- ja Keski-Sipoon joukkoliikenneyhteyksien osalta.

Uudenmaan ELY-keskuksen reittisuunnitelmat vuosille 2014–2021

Uudenmaan ELY-keskus on laatinut Porvoon linja-autoliikenteen järjestämismallin.

Sipoon kunnan lausunto järjestämismallista 26.2.2013

Uudenmaan ELY-keskus on myös laatinut Sipoon suunnan linja-autoreitit
syysliikenteen alusta 2014 -selvityksen. Selvitys.

Sipoon kunnan lausunto selvityksestä 18.6.2013

Uusien joukkoliikenneyhteyksien järjestäminen

Syksyllä 2013 HSL ja Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttivat Sipoon joukkoliikenteen. HSL:n hallitus päätti 11.2.2014 hyväksyä Pohjolan Liikenteen tarjouksen.

Keväällä ja kesällä 2014 tiedotettiin uusista bussireiteistä ja aikatauluista. Uudet bussivuorot alkoivat liikennöidä 11.8.2014.

HSL:n ja ELY-keskuksen järjestämien bussivuorojen lisäksi Porvoon
ja Helsingin välillä  Etelä-Sipoon kautta kulkee myös jatkossa
markkinaehtoista liikennettä ja bussivuoroja, joiden lupa-aika menee
umpeen vasta kesällä 2018.
Viimeksi muokattu 20.09.2016