Kävely ja pyöräily 

 

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa poljetaan 5.-13.5.2018 pääteemalla ”Pyörällä kauppaan!”.

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jo 28. kertaa. Pyöräilyviikolla Suomi pyöräilee -kampanja haastaa kunnat, seurat, yhdistykset, järjestöt ja työpaikat järjestämään pyöräilyyn liittyvää toimintaa joka puolella Suomea. Pyöräilyviikko pitää sisällään paljon tapahtumia sekä itse pyöräilystä että sen edistämisestä kiinnostuneille.

Pyöräilyviikon teemapäivät:

• Kaupunkipyöräpäivä to 3.5.

• Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä kuntoon -päivä la 5.5.

• Perhepyöräilypäivä su 6.5.

• Sähköpyöräilypäivä ma 7.5.

• Pyörällä töihin -päivä ti 8.5.

• Pyörällä kouluun -päivä ke 9.5.

• Virkistyspyöräilypäivä to 10.5.

• Pyörällä kauppaan -päivä pe 11.5.

• Pyörällä kaiken ikää -päivä la 12.5.

Katso lisää pyöräilykuntien liiton sivuilta tai Pyöräilykuntien verkoston facebookista tai valtakunnallisesta tapahtumakalenterista.  

 


Sipoossa on laadittu Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

 

Tour de Sipoo 8.6.2018 klo 10-14

Koko perheen pyöräilytapahtuma pidetään taas tänä vuonna!

Sipoo on sitoutunut lisäämään kävelyä ja pyöräilyä

Pyöräilyn osuutta kulkumuotona pyritään lisäämään Sipoossa 8 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.Tämä tavoite on asetettu uudessa Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa.

Ohjelma asettaa tavoitteeksi myös kävelyn kulkumuoto-osuuden lisäämisen 18 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Mittarina käytetään HSL:n liikkumistutkimusta, joka tehdään liikennejärjestelmätyön yhteydessä kahden vuoden välein. Ohjelman edistymisestä raportoidaan osana hyvinvointikertomusta.

Ohjelmassa on 12 toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että kävely ja pyöräily otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa ja samalla pyörä- ja kävelyväylien suunnittelua ja kunnossapitoa kehitetään. Lisäksi pyörien pysäköintitarpeet huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Sipooseen laaditaan myös pyöräily- ja ulkoilukartta.

Lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä saadaan terveyshyötyjä ja voidaan esimerkiksi vähentää työikäisten kuolleisuutta. Myös sipoolaiset haluavat edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Tämä kävi ilmi vuonna 2012 järjestetyssä liikkumiskyselyssä, jossa moni koki pyöräilyn ja kävelyn turvattomiksi liikkumisen muodoiksi.

Sipoon kunta sai vuonna 2016 liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimista varten. Ohjelman laadintaan on osallistunut monialainen ja -ääninen ohjausryhmä

Sähköpyöräily

Euroopassa vauhdilla lisääntyvän sähköpyöräilyn kasvunäkymät ovat Suomessakin aivan huikeat ja se on yksi tehokkaimmista tavoista saada aikaiseksi viisasta liikkumistapamuutosta eli houkutella hyppäämään auton ratista pyörän satulaan. På svenska

 

7 syytä sähköpyöräillä:

1. Vastatuuli tai väsymys ei haittaa

2. Voit polkea pidempiä matkoja

3. Ylämäessäkin hymyilyttää

4. Ei tarvitse tulla hikisenä töihin

5. Tavaroiden tai lasten kuljetus on vaivatonta

6. Liikut lihasvoimalla ja kunto kohoaa

7. Sähköpyöräily on hauskaa!


Söderkullassa on liityntäpysäköintiin näin hieno katos polkupyörille

Viimeksi muokattu 04.05.2018