Lomakkeet

Lomakkeet, jotka voidaan liittää Lupapisteessä jätettyyn hakemukseen
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta 
- kuntatekniikkaan liittyminen
- pääsuunnittelijan tarkistuslista
- jätevesijärjestelmän suunnitelma
- naapurin kuuleminen ja suostumus - kaikki luvat

 

 Tarkastusasiakirjat, jotka voidaan liittää Lupapisteeseen
- KVV / IV- työn
- savuhormi
- työmaa päiväkirja (talousrakennus ja pienet laajennukset)
- jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

 

Lomakkeet, jotka edelleen toimitetaan lupakäsittelyyn paperisina
- rakennusluvan voimassaoloajan pidentämistä koskeva hakemus 
HUOM! Näitä ei liitetä Lupapisteeseen

 

Käytöstä poistuneet lomakkeet, joita käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa (otettava yhteys rakennusvalvonnan lupasihteeriin)
- lupahakemus (rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, maisematyölupa)
- hakemus / ilmoitus työnjohtaja
- suunnittelijan kelpoisuuden arviointi

På svenska
Viimeksi muokattu 03.12.2018