Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §
Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.
(Ilmoitustaulu: Kuntala, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo)

 

Viranhaltijapäätökset

04.12.2017

18.12.2017

 

 

 

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Rakennusluvat / Poikkeamispäätökset

23.11.2017

14.12.2017

 

 

 

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 21.12.2017