Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §
Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.
(Ilmoitustaulu: Kuntala, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo)

 

Viranhaltijapäätökset

13.2.2017

 

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Rakennusluvat

 

Poikkeamispäätökset / Suunnittelutarveratkaisut

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 20.02.2017