Rakennusjärjestys

21.11.2007 rakennusjärjestys.pdf


Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestysluonnos on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.6.-4.7.2016 välisenä aikana. Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty myös lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asukastilaisuus rakennusjärjestyksen uudistamisesta järjestettiin 14.6.2016 vanhalla kunnantalolla. Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi jatkuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotulla tavalla.

Rakennusjärjestysluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestystä uudistetaan vuosien 2013–2017 aikana. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistetty laatimalla lähtökohtia ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi koko prosessin ajan tutustua myös kunnan verkkosivuilla. Asiakirjaa päivitetään tarvittaessa prosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja yhdistykset ja muut osalliset voivat kirjallisesti esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä aikanaan rakennusjärjestysluonnoksesta ja rakennusjärjestysehdotuksesta.

Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat osallisten kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostiosoitteeseen rakennusvalvonta@sipoo.fi.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, puh. 09 2353 6820, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

På svenska

Viimeksi muokattu 07.02.2017