Liittyminen

Ohjeet kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon

Yleistä
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiviemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle. Myös toiminta-alueen ulkopuolella on yleensä vesijohtoon liityttäessä liityttävä myös viemäriverkostoon, mikäli se teknisesti on mahdollista.

Liittymismahdollisuus ja liittymispaikka
Tietoa mahdollisuudesta liittyä laitoksen vesihuoltoverkostoon saa Sipoon Vedestä.

Liittymishakemus
Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liityttäessä on ennen liittymistä toimitettava laitokselle liittymishakemus. Mikäli kyseessä on uudisrakennus, toimitetaan liittymishakemus rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan sähköisen palvelun Lupapiste.fi kautta. Vanhojen kiinteistöjen osalta tulee liittymishakemus toimittaa Sipoon Vedelle, PL 7 04131 SIPOO.
Liittymishakemukseen tulee aina liittää:
- asemapiirros 1:200 tai 1:500, josta tulee ilmetä tontille rakennettavat vesi- ja viemärijohdot, tarkastuskaivot yms. sekä missä tonttijohdot on suunniteltu liittää kunnan johtoihin
- pohjapiirros 1:100 rakennuksen kaikista kerroksista
- kaksi- ja/tai useampikerroksisista taloista leikkauspiirros
- haja-asutusalueella yleiskartta 1:10 000, johon on merkitty kiinteistön sijainti.

Ennen liitostöiden tilausta on toimitettava laitokselle vv-piirustukset kahtena sarjana. Liike-, teollisuus- yms. rakennusten osalta on otettava yhteys Sipoon Veden toimistoon mahdollisten muiden piirustusten tarpeellisuudesta.

Liittymissopimus ja käyttösopimus
Kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tehdään laitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä. Omistusoikeus on pyydettäessä näytettävä. Hallintaoikeustodistus voi olla hallituksen pöytäkirja (kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, teollisuuskiinteistöt), kauppakirja tai kaupparekisteriote. Ennen sopimuksen laatimista sovitaan liittymismaksuerien maksamisesta.

Tonttijohtojen asennus
Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus. Kiinteistönomistaja suorittaa kaikki kaivutyöt – myös katualueella. Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta liitteenä. Kiinteistönomistaja hankkii ja asentaa tonttivesijohdon ja -viemärin. Vesilaitos voi myös toimittaa vesijohdon liittyjän kustannuksella. Luvan kaivamiseen katualueella antaa Sipoon kunnan Katu- ja viheralue-yksikkö, muut alueet kyseisen alueen omistaja. Tietoja maanalaisista johdoista ja kaapeleista saa Johtotieto Oy:ltä puh. 0800-12600 sekä sähkö- ja kaukolämpöjohtojen osalta Etelä Suomen Energia Oy puh. 09 5849 551. Vesi- ja viemärilaitos suorittaa tonttivesi- ja viemärijohdon liittämisen laitoksen verkostoihin sekä vesimittarin asennuksen. Laitos toimittaa sekä asentaa katusulkuventtiilin ja vesimittaria edeltävät venttiilit. Em. asennustyö tehdään kiinteistönomistajan kustannuksella siten että laitos laskuttaa kiinteistönomistajalta työn suorituksen jälkeen tarvikkeiden hinnan, matkakustannukset sekä työtunnit sosiaali- yms kuluineen. Eräillä uusille alueilla on kunta rakentanut tonttijohdot valmiiksi tontin rajalle ja ne veloitetaan erikseen kun tontin myyntiä koskeva kauppakirja on allekirjoitettu. Siltä osin kun laitos on asentanut tonttijohdot, sitoutuu se vuoden ajan korjaamaan kaikki mahdolliset ilmitulevat vahingot, jotka johtuvat huonosta työstä tai puutteellisista materiaaleista. Myöhemmin tai muista kuin em. syistä johtuvat vahingot laitos korjaa kiinteistönomistajan kustannuksella.

Tarvikkeet:
Omakotitalon vesi- ja viemäriliitoksissa tulee yleensä käyttää seuraavia tarvikkeita:
- muoviviemäri Ø 110 (kumitiivistein)
- vesijohto Ø 40 PE PN 10 (siniraita)

- paineviemärijohto ø 40 PE PN 10 (punaraita tai ruskea)

Periaatekuva kiinteistön liittymisestä matalapaineviemärijärjestelmään, pdf   Erikoistapauksissa sekä muiden kuin omakotitalojen osalta on käytettävistä tarvikkeista sovittava laitoksen kanssa.
Laitos toimittaa ja asentaa vesimittarin.

Liitostöiden tilaus
Liitostyö tulee tilata ja samalla kaivantotöiden aloittamisesta ja suorittamisesta tulee sopia vähintään 2 työpäivää aikaisemmin vesi- ja viemärilaitokselta puh 0505544529.

Tarkastukset
KVV-työnjohtaja suorittaa tonttivesi- ja viemärijohtojen tarkastukset ennen niiden peittämistä.

Kaikissa muissa tarkastuksissa on KVV-työnjohtajan oltava paikalla ja ne on pidettävä ennen käyttöönottoa. KVV-työnjohtajan suorittamisesta tarkastuksesta annetaan kiinteistönomistajalle tarkastustodistus.

Yhteystietoja
Sipoon Vesi
Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo
Puh. 09 23531

Vesihuoltoinsinööri Niina Mäkinen, puh. 040-161 6585
e-mail: niina.makinen(at)sipoo.fi
- tiedustelut liittymismahdollisuudesta
- liittymishakemukset
- tiedot liittymiskorkeuksista
- liittymismaksut
- liittymissopimukset

Putkimestari Esko Aropaltio puh. 040-191 6022

- vesihuoltoverkoston käyttö- ja kunnossapito
- urakoiden valvonta


Vesihuollon asennuspalvelu, puh. 0505544529
- liitostöiden tarvikkeet
- liitostöiden tilaus

Toimialasihteerit puh. 0401914240 tai 0503601767. e-mail: vesilaitos(at)sipoo.fi

- liitostöiden laskutus
- liittymismaksujen laskutus
- käyttömaksujen laskutus
- osoitemuutokset
- omistajanvaihdokset
- vesimittarin lukemailmoitukset

Liittymislomakkeet ja -ohjeet voi tilata asiakaspalvelutiski Infosta, puh. 09 2353 6000 tai email: info(at)sipoo.fi tai tulostamalla alla olevasta linkistä

Liittymislomake, pdf 

TIETOSUOJASELOSTE, pdf

På svenska

 

 

Viimeksi muokattu 23.11.2018