Freeway Logistic City (Bastukärr)

Bastukärrin asemakaava-alue sijaitsee Sipoon Martinkylässä Keravantien (maantie 148) etelä- ja pohjoispuolella. Lännessä alue rajautuu Sipoon kunnan ja Keravan kaupungin rajaan. Sipoon keskukseen Nikkilään matkaa on noin kuusi kilometriä ja Lahden moottoritien (valtatie 4) Keravan eritasoliittymään noin kolme kilometriä.

Bastukärrin (Freeway Logistic City) alue on kooltaan noin 230 hehtaaria. Alue on tarkoitettu pääsääntöisesti logistiikka-alan toimijoille.

Kunnan sekä Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseudun ja Skanska Talonrakennus Oy:n välisen sopimuksen perusteella Keravantien eteläpuolisen alueen tonttimyynnistä vastaavat yhtiöt.

Lisätietoja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä puh. (09) 2353 6731.

På svenska

Viimeksi muokattu 28.09.2016