Eriksnäsin omakotitontit

Keväällä 2019 tulee myyntiin tarjouskilpailulla kolme omakotitonttia Eriksnäsistä. 

Eriksnäsin omakotitalovaltainen asuinalue sijaitsee etelä-Sipoossa noin kahden kilometrin etäisyydellä Söderkullan taajaman palveluista. Alueelta johtaa turvallinen kevyenliikenteen kulkureitti Söderkullan keskustaan, mistä löytyvät alueen lähipalvelut. Eriksnäsissä voi aistia luonnon ja meren läheisyyden. Eriksnäsin asemakaava-alueen tontit on pääosin rakennettu.

Sipoon kunta myy tarjouskilpailulla kolme omakotitonttia korttelista 1031 keväällä 2019. Tontit sijaitsevat Lintukaaren ja Eriksnäsintien eteläisemmässä risteyksessä. Tontit ovat kooltaan noin 1200-1500 m2. Tonttien takaosat nousevat etelää kohti melko jyrkästi. Tästä syystä tonttien rakennusalat ovat tonttien pohjoisosassa. Tontit ovat korkeuserojen vuoksi haasteellisia rakentaa. Tonttien rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.2. Kahdelle läntiselle tontille tulee rakentaa yhteinen ajoliittymä.

Lisätietoja tonteista ja tarjouksen jättämisestä julkaistaan kunnan internet-sivuille tarjouskilpailun lähestyessä.

Lisätietoja tonteista antaa maankäyttöinsinööri Maija Lääti, puh. 040 480 6292, maija.laati@sipoo.fi.

Asemakaavaan ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa lupa-arkkitehti Tove Hagman, puh. 040 660 5148, tove.hagman@sipoo.fi.

På svenska

Viimeksi muokattu 10.01.2019