Kolme omakotitonttia myynnissä Eriksnäsissä!

Tonttitarjousten jättöaika on päättynyt.

Sipoon kunta myy Eriksnäsin asemakaava-alueella kolme omakotitonttia korttelista 1031. Tontit myydään tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen jättäneille. Tonttien pohjahinta on 100 000 €/tontti.

Eriksnäsin omakotitalovaltainen asuinalue sijaitsee Etelä-Sipoossa noin kahden kilometrin etäisyydellä Söderkullan taajaman palveluista. Alueen lähipalvelut löytyvät Söderkullasta. Eriksnäsissä voi aistia luonnon ja meren läheisyyden. Eriksnäsin asemakaava-alueen tontit on pääosin rakennettu. Nyt myytävät tontit sijaitsevat Lintukaaren ja Eriksnäsintien eteläisemmässä risteyksessä. Tonttien takaosat nousevat etelää kohti melko jyrkästi. Tästä syystä tonttien rakennusalat ovat tonttien pohjoisosassa. Tontit ovat korkeuserojen vuoksi haasteellisia rakentaa. Tonttien rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.2. Kahdelle läntiselle tontille tulee rakentaa yhteinen ajoliittymä.

Kartta myytävistä tonteista

Alueen asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Omakotitonttien koot ovat seuraavat: Tontti A 1494,9 m2, tontti B 1298,6 m2 ja tontti C 1285,7 m2. Alueen kortteli- ja tonttitehokkuus on 0.2.

Tonttien osoitteet ovat seuraavat: Tontti A Lintukaari 56, tontti B Lintukaari 54 ja tontti C Lintukaari 52.

Alueen asemakaava (pdf)

Alueen rakentamistapaohje (pdf)

Lisätietoja rakentamisesta ja asemakaavasta antaa Tove Hagman, puh. 040 660 5148, tove.hagman( at )sipoo.fi

Kunnallistekniikka

Alueen kunnallistekniikka on valmistunut n. vuonna 2007.

Lisätietoja alueen kaduista antaa Ari Luomala, puh. 040 572 1501, ari.luomala( at )sipoo.fi

Vesi- ja viemäriliittymät on mahdollista saada noin kuukauden varoitusajalla. Niiden rakentamisesta veloitetaan erikseen. Lisäksi veloitetaan kaava-alueella tonttijohtojen liitostyöstä tontin rajalla ja vesimittarin asennuksesta. Muiden töiden (tonttijohtojen kaivu, putkien hankinta ja asennus) tekemisestä ostaja vastaa itse.

Tärkeitä lisätietoja liittymisestä: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/sipoon_vesi/liittyminen

Lisätietoja alueen vesi- ja viemäriverkostosta antaa liitosasiantuntija Tony Lappalainen, puh. 040 193 5341, tony.lappalainen( at )sipoo.fi

Kiinteistönmuodostus

Tontit tullaan lohkomaan omiksi kiinteistöikseen ennen kauppakirjojen allekirjoitusta. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset 990 euroa.

Tontin rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakennuksen on oltava siinä kunnossa, että vähintään rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta (vallintarajoitus).

Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta per vuosi. Kunta voi painavista syistä pidentää rakentamisvelvoiteaikaa tapauskohtaisesti. Vallintarajoituksen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta.

Lainhuudon hakeminen

Tontinostajan on haettava lainhuuto kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Ennen lainhuudon hakemista on maksettava varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoverosta saa lisää tietoa Verohallinnolta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta.

Tonttien myyntiperiaatteet

Tontit myydään tarjousten perusteella. Pohjahinta on 100 000 euroa / tontti.

Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen jättäneille. Jos korkeimman tarjouksen tehnyt kieltäytyy tontista, myydään se seuraavaksi korkeimman tarjouksen tehneelle. Tontinluovutuksesta tehdään myyntipäätös. 500 euron varausmaksu peritään ostajalta myyntipäätöksen lainvoimaistuttua. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava noin 6 kuukauden kuluessa myyntipäätöksestä. Mikäli kauppakirjaa ei allekirjoiteta, ei varausmaksua palauteta varaajalle. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan maksusta, joka on 120 euroa.

Tonttitarjous tehdään erillisillä lomakkeilla, joita on saatavilla Nikkilän kirjaston infosta 15.4.2019 alkaen ja tältä internet-sivulta.

Tonttitarjoukset tulee toimittaa 10.5.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04130 SIPOO (kuoreen merkintä ”Tonttitarjous, Eriksnäs”) tai tarjous jätetään hakuaikana Nikkilän kirjaston Infopisteeseen. Huomioikaa, että tonttitarjoukset on oltava perillä 10.5.2019 klo 14.00. Ei riitä, että tarjous on postitettu määräaikaan mennessä. Hakuajan ulkopuolella saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tonttitarjouksia ei oteta vastaan sähköisesti. Tarjousten käsittelyssä huomioidaan vain sellaiset tontit, joista on jätetty hyväksyttävä tarjous.

Lisätietoja Eriksnäsin tonttimyynnistä antaa Maija Lääti, puh. 040 480 6292 , maija.laati( at )sipoo.fi

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostajalle koituvista kustannuksista (pdf).

På svenska

Viimeksi muokattu 10.05.2019