Jokilaakson korttelin 5055 omakotitontit

Jokilaakson alue sijaitsee Nikkilän keskustassa Sipoonjoen varrella. Jokilaaksoon rakentuu vehreään ympäristöön monipuolinen asuntoalue palveluineen noin 1000 asukkaalle. Omakotitalot, pientalot, rivi- ja kerrostalot muodostavat suojaisia korttelialueita, luoden alueelle sopusointuisen kokonaisuuden inhimillisessä mittakaavassa. Nikkilä on Sipoon kasvava kuntakeskus, josta löytyy monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat kirjasto, koulukeskukset, päiväkodit, terveysasema ja kunnantalo, unohtamatta päivittäistavarakauppoja ja ravintoloita.

Sipoon kunta myy Jokilaakson alueelta korttelista 5055 kuusi omakotitonttia tarjousten perusteella. Tonttien pohjahinta on 80 €/m2. Tonttien asuinrakennukset on rakennettava kahteen kerrokseen ja korttelin asuinrakennusten väliin Jokilaaksontien varteen on rakennettava aita. Tonttien rakennusoikeus on 150+40 k-m2. Tarjoukset tulee jättää 1.11.-30.11.2018 välisenä aikana oheisella lomakkeella. Tarjouslomake tulee toimittaa 30.11.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, Tonttitarjous, PL 7, 04131 SIPOO. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja tonttimyynnistä antaa maankäyttöinsinööri Maija Lääti, maija.laati@sipoo.fi, puh. 040 480 6292.

Myytävät tontit

Tontti 1
795 m2
Pohjahinta 63 600 €
 
Tontti 2
678 m2
Pohjahinta 54 240 €
 
Tontti 3
644 m2
Pohjahinta 51 520 €
 
Tontti 4
639 m2
Pohjahinta 51 120 €
 
Tontti 5
643 m2
Pohjahinta 51 440 €
 
Tontti 6
609 m2
Pohjahinta 48 720 €
 
Tonttitarjouslomake
 

Tonttien luovutusehdot

Tontit myydään korkeimman, pohjahinnan ylittävän, hyväksytyn tarjouksen tehneelle. Tarjous ei saa sisältää mitään ehtoja. Myyjällä on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Varausmaksu

Tontin saajalta peritään 500 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu on maksettava kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta. Jos varausmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, luovutuspäätös raukeaa. Mikäli varausmaksu on maksettu, mutta kauppakirjaa ei allekirjoiteta määräajassa, varaaja menettää varausmaksun. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

Lohkomiskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkio

Tontin saajalta peritään tontin lohkomiskustannukset kauppahinnan yhteydessä. Lohkomiskustannusten korvaus on 990 euroa. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä ostajalta peritään myös kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa. Kaupanvahvistajan palkkio maksetaan käteisellä.

Tontin rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakennuksen on oltava siinä kunnossa, että vähintään rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta (vallintarajoitus).

Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta. Kunta voi painavista syistä pidentää rakentamisvelvoiteaikaa tapauskohtaisesti. Vallintarajoituksen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta.

Lainhuudon hakeminen

Tontinostajan on haettava lainhuuto kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Ennen lainhuudon hakemista on maksettava varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoverosta saa lisää tietoa Verohallinnolta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta.

Rakentaminen ja kunnallistekniikka

Alueella on voimassa asemakaava. Tontit tulee rakentaa asemakaavan, rakentamistapaohjeiden, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on rakentamiselle haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan voi hakea, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta saat Sipoon kunnan rakennusvalvonnasta.

Sipoon Jokilaakson asemakaava ja rakentamistapaohje

Lisätietoja rakentamisesta ja asemakaavasta antaa lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, puh. 040 191 4236, tytti.mantyoja@sipoo.fi

Alueen kunnallistekniikka on valmistunut vuonna 2018.

Lisätietoja alueen kaduista antaa rakennuttajainsinööri Ari Luomala, puh. 040 572 1501, ari.luomala@sipoo.fi

Kaava-alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi tontin rajan läheisyyteen. Näiden rakentamisesta veloitetaan erikseen. Lisäksi veloitetaan kaava-alueella tonttijohtojen liitostyöstä tontin rajalla ja vesimittarin asennuksesta. Muiden töiden (tonttijohtojen kaivu, putkien hankinta ja asennus) tekemisestä ostaja vastaa itse.

Lisätietoja alueen vesi- ja viemäriverkostosta antaa vesihuoltoteknikko Nils Sällström, puh. 050 370 3692, nils.sallstrom@sipoo.fi.

 

På svenska

 

Viimeksi muokattu 31.10.2018