Vapaita omakotitontteja Kartanonrinteen asemakaava-alueella

Tontit myydään suoraan niistä kiinnostuneille ilman erillistä hakumenettelyä.

Tonteista veloitetaan kauppahinnan lisäksi lohkomismaksu 660 euroa.

Tontit on myös mahdollista vuokrata. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Katso tiedot vapaista omakotitonteista Kartanonrinteessä sähköisestä tontinvarauspalvelustamme (myös alla) ja tee varaus. (Ongelmatilanteissa ota yhteyttä anna-leena.rouhiainen@sipoo.fi).

Myynti-/vuokrauspäätökset tehdään heti tonttivarauksen jälkeen. Varausmaksu 500 € maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun myynti-/vuokrauspäätös on lainvoimainen. Kauppakirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettava noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun myynti-/vuokrauspäätös on lainvoimainen.

Alueen rakentamista ohjaavat asemakaava ja rakentamistapaohje.

Alueen asemakaava 

Korttelissa 1538 tonttien rajalle rakennetaan vesi- ja viemäriverkoston tonttiliittymät kevään 2016 aikana. Tonttien rakentaminen edellyttää mahdollisesti kiinteistökohtaista paineenkorotuspumppua talousvedelle tonttien korkeusaseman vuoksi. Tontit ovat kallioisia ja tonttien rakentaminen edellyttää louhintaa. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen tonteille ei ole mahdollista.

Korttelissa 1531 tontilla 3 johtorasite.

 

Lisätietoja tonteista antaa mittausteknikko Vidar Lindqvist, puh. 09 2353 6733

Asemakaavaan ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, puh. 09 2353 6841.

Kunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittyviin kysymyksiin vastaa vesihuoltoteknikko Nils Sällström, puh. 09 2353 6902.

Varattu
Varattu

På svenska

Viimeksi muokattu 28.09.2016