Ympäristövalvonnan henkilöstö ja tehtäväjako

På svenska

Ympäristövalvontayksikkö
PL 7 (käyntiosoite Iso Kylätie 18, Nikkilä)
04131 SIPOO
Fax. 09 2353 6709
ymparistonsuojelu@sipoo.fi


Ympäristövalvontapäällikkö
Christel Kyttälä
+358505487595
 • ympäristövalvontayksikön esimies
 • suunnittelu, kehitys- ja strategiatyö
 • luonnon muistomerkkien rauhoittaminen
 • rakennus- ja ympäristövaliokunnan esittelijä

vs. Ympäristötarkastaja
Tiina Miettinen
+358505487596
- ympäristöluvat (murskaus)
- maa-ainesluvat
- meluntorjunta (meluilmoitusten käsittely ja valvonta, haittailmoitukset)
- vapautukset vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä
- maastoliikennelaki
- vesiliikennelaki

Ympäristötarkastaja
Eeva Somerkoski
+358503816664
- haja-asutuksen jätevesien käsittely
- maatalouden ympäristönsuojelu
(myös ympäristöluvat)
- oja-asiat (ojitus, ojariidat ym.)
- vesiensuojelu
- ilmoitukset jättiputkista

 Paikalla ma-to


Ympäristötarkastaja
Saija Ruponen
+358401914250
 • ympäristöluvat (teollisuus)
 • maa-ainesluvat
 • teollisuuslaitosten valvonta
 • laitosten rekisteröinti ja valvonta (VOC, jakeluasemat, lämpölaitokset ja asfalttiasemat)
 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
 • poikkeamiset ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliön maahan jättämiseksi

Paikalla ma-to


Ympäristövalvoja
Ari Sirkka
+358401914251
 • jätelain mukainen valvonta ml. roskaantumistapaukset
 • keräystoiminnasta tehtävät ilmoitukset jätehuoltorekisteriin
 • maa-ainesten ottamisen valvonta ja kotitarveotto
 • vesistöihin liittyviä projektitöitä
 • rakennetun ympäristön valvonta

 

Sähköiset lomakkeet

Sipoon kunnan ympäristövalvontayksikössä on otettu käyttöön valtakunnallinen Lupapiste-palvelu

 

 

 

Viimeksi muokattu 20.11.2018