På svenska

Tiedotus

Tulkaa vaikuttamaan sipoolaisten lasten varhaiskasvatuksen arkeen: Iltaseminaari ti 25.4 klo 17.30–19.30, Juhlatalo

Sipoon varhaiskasvatuspalvelut järjestää iltaseminaarin, jossa tarkastellaan Sipoon paikallisia varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia. Tilaisuus on suunnattu kuntalaisille, lasten huoltajille, kuntapäättäjille, eri yhteistyötahoille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lokakuussa 2016 ilmestyivät Opetushallituksen valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka velvoittavat kaikkia varhaiskasvatusta tarjoavia tahoja. Näiden perusteiden pohjalta laaditaan Sipoon paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka astuu voimaan 1.8.2017.

Aiheesta on järjestetty useampia tapaamisia henkilökunnan, eri yhteistyötahojen sekä kuntapäättäjien kanssa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille tehtiin kysely heidän ja lasten toiveista tulevaisuuden varhaiskasvatuksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat saaneet arvioida oppimisympäristöään valokuvauksen avulla. Näiden tilaisuuksien ja tuotosten sisältöä on hyödynnetty Sipoon paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman luonnoksessa ja nyt järjestetään viimeinen vaikutusmahdollisuus ennen asiakirjan luovuttamista sivistysvaliokunnan päätettäväksi. Tervetuloa mukaan!

Iltaseminaari ti 25.4. klo 17.30-19.30. Paikkana Juhlatalo, Uudensillantie 39, Nikkilä (Autonavigaattoreissa Vanha vesitornimäki 1)

Lisätiedot:

Vasu-koordinaattori Annette Lagerstam, puh. 09-2353 7777, annette.lagerstam@sipoo.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi

Varhaiskasvatussuunnitelman luonnokseen voit tutustua tästä.

 

Uusi palvelusetelipäiväkoti Söderkullaan

Söderkullassa avataan Touhula päiväkoti 1.8.2017.
Järjestämme yhteistyössä Touhula päiväkotien kanssa infotilaisuuden Miilin päiväkodissa keskiviikkona 26.4. klo 18.00.
Tule kuulemaan sekä uuden päiväkodin toiminnasta että palvelusetelistä kunnan palvelumuotona!

https://www.touhula.fi/paivakoti/sipoo-soderkulla/ 

 

Kesä- ja heinäkuun päivähoitomaksuista voi saada hyvityksen –sitovat ilmoitukset 21.4.2017 mennessä

Ne perheet, jotka eivät käytä päivähoitoa ollenkaan kesä- ja heinäkuussa, voivat saada hyvityksen sekä kesäkuun, että heinäkuun päivähoitomaksuista. Jos perhe haluaa hyvityksen, tulee perheen ilmoittaa kesäkyselyssä hyvitysvapaalle jäämisestä viimeistään 21.4.2017 mennessä. Ilmoitus on sitova.

Lapsen tulee olla molemmat kuukaudet lomalla päivähoidosta kokonaan ja yhtäjaksoisesti. Ilmoitus täytyy tehdä määräaikaan 21.4.2017 mennessä. Muutoin hyvitystä ei voi saada. Myöhästyneitä ilmoituksia ei huomioida. Kesäkysely jaetaan perheille päiväkodeista ensi viikolla.

Maksuhyvityksestä on päättänyt sivistysvaliokunta kokouksessaan 20.3.2017. Hyvitystä ei voi saada elokuulta.

Hyvitystä kokeiltiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tuolloin 146 lasta jäi pois päivähoidosta kesä- ja heinäkuuksi.

– Hyvin sujunutta toimintatapaa halutaan nyt jatkaa, sanoo varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi

 

Yksityisen päivähoidon tuen hakemiseen muutoksia 1.8.2016 alkaen

Yksityisen päivähoidon tuen perusteet ovat muuttuneet 1.8.2016 alkaen. Sipoossa on päätetty, että perheille maksettavat tuet pysyvät toistaiseksi entisellään, vaikka Kansaneläkelaitoksen osuus pienenee. Tämän vuoksi tuen hakemiseen on tullut muutoksia. Lue lisää täältä.

 

Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2017 ilmoitetaan vuonna 2010 syntyneet lapset peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Sipoossa 10.1.2017 asuville oppivelvollisille ilmoitetaan oppivelvollisuudesta lapsen kotiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä (vko 6), jossa on ilmoittautumisohjeet ja tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulusta.

Huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun sähköisesti osoitteessa https://wilma.sipoo.fi/

Wilman käyttäjätunnukset löytyvät kirjeestä.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2017–2018 päättyi 26.2.2017.

Ilmoittautumiset Sipoon kunnan peruskoulujen muille luokka-asteille sekä sellaisten lasten ilmoittaminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle, jotka eivät ole saaneet kutsua kirjeitse, tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.sipoo.fi/fi/palvelut/koulutuspalvelut/wilma_ja_lomakkeet

Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen perusopetukseen tapahtuu samanaikaisesti.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, puh. 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 24.04.2017