På svenska

Tiedotus

Sähköinen kysely Nikkilän Sydämen oppilaaksiotosta on nyt avoinna
Laajenevan Nikkilän Sydämen oppilaaksiotosta on avattu kuntalaisille sähköinen kysely. Voit kertoa mielipiteesi Nikkilän Sydämen oppilaaksioton eri vaihtoehdoista sähköisessä kyselyssä: https://goo.gl/forms/ummKNppc9XwgMOin1


Sähköinen kysely on avoinna 9.2.− 17.2.2017.

 

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely

Tervetuloa vastaamaan Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskyselyyn.

Tällä kyselyllä kartoitetaan teidän näkemyksiänne ja toiveitanne liittyen yleisesti varhaiskasvatukseen, lapsenne päivähoitoon sekä Sipoon kunnan vuonna 2017 valmistuvaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Kirjautukaa kyselyyn tästä antamalla käyttäjänimi ja salasana.

Vastausaika kyselyyn on 6.2.-26.2.2017.

 

Kielikylpyhaku ja infotilaisuus 2017

Kevään 2017 kielikylpyhaku ja lisää tietoa kielikylvystä Leppätien koululla 8.3.2017 klo 18.00 järjestetyssä infotilaisuudessa.

 

Poikkeusjärjestelyt esiopetuksessa

Söderkulla förskola 2016

Söderkulla förskolan toiminta järjestetään syyslukukaudella Vita-paviljongissa (Opintie 1).

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa indeksitarkistuksen myötä muutos 1.8.2016 alkaen. Indeksimaksut ovat voimassa toistaiseksi.

Sivistysvaliokunnan oli tarkoitus käsitellä 14.6. muutoksia, joita uusi asiakasmaksulaki tuo. Käsittelyä kuitenkin siirretään, koska eduskunta jatkaa vielä lain käsittelyä. Sivistysvaliokunta käsittelee asiakasmaksuja syksyn aikana, kun eduskunta on päättänyt laista.

 

Yksityisen päivähoidon tuen hakemiseen muutoksia 1.8.2016 alkaen

Yksityisen päivähoidon tuen perusteet ovat muuttuneet 1.8.2016 alkaen. Sipoossa on päätetty, että perheille maksettavat tuet pysyvät toistaiseksi entisellään, vaikka Kansaneläkelaitoksen osuus pienenee. Tämän vuoksi tuen hakemiseen on tullut muutoksia. Lue lisää täältä.

 

Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2016 ilmoitetaan vuonna 2009 syntyneet lapset peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Sipoossa 10.1.2016 asuville oppivelvollisille ilmoitetaan oppivelvollisuudesta lapsen kotiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä (vko 6), jossa on ilmoittautumisohjeet ja tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta koulusta.

Huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun sähköisesti osoitteessa https://wilma.sipoo.fi/

Wilman käyttäjätunnukset löytyvät kirjeestä.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2016–2017 päättyi 6.3.2016.

Ilmoittautumiset Sipoon kunnan peruskoulujen muille luokka-asteille sekä sellaisten lasten ilmoittaminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle, jotka eivät ole saaneet kutsua kirjeitse, tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.sipoo.fi/fi/palvelut/koulutuspalvelut/wilma_ja_lomakkeet

Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen perusopetukseen tapahtuu samanaikaisesti.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, puh. 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 13.02.2017