Yksityinen esiopetus

Perusopetuslain mukaisen yksityisen esiopetuksen järjestäminen sallitaan Sipoossa alkaen 1.8.2018.

Kunta voi tuottaa esiopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti. 

Tämä tarkoittaa käytännössä, että yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota perusopetuslain mukaista yksityistä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta. 

Esiopetuksen järjestämisoikeutta hakevan yksityisen palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa hakemus.
Toimintakauden 2018–2019 osalta hakemus tulee toimittaa 31.12.2017 mennessä.

Hakemus lähetetään postitse tai sähköpostitse seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalvelut
Sipoon kunta
Isokylätie 18, PL 7
04130 Sipoo

sähköposti: hanna.kindstedt@sipoo.fi

Lisätiedot:
Varhaiskasva
tuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi

Suunnittelija Hanna Kindstedt, puh. 09 2353 6267, hanna.kindstedt@sipoo.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 08.01.2018