Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

På svenska

Toimintamaksut

Laki perusopetuslain § 48 f muuttamisesta (HE 78/2015) on tullut voimaan 1.8.2016 alkaen. Lainmuutoksen perusteella Sipoon kunnan Suomenkielinen ja Ruotsinkielinen koulutusjaosto päättivät 9.2.2016 korottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja 1.8.2016 alkaen seuraavasti:

  • maksu on 80 e/kk, jos oppilas on aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä enintään 3 tuntia päivässä
  • maksu on 120 e/kk, jos oppilas on aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä yli 3 tuntia päivässä

Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksuun.

Kunnan järjestämän aamutoiminnan hinta on 25 e/kk. Mahdollisesta aamupalasta veloitetaan erikseen. Maksut koskevat lakisääteiseen toimintaan osallistuvia oppilaita (1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat) ja esikoululapsia, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan täydentävän päivähoidon sijaan. Muun kuin kunnan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toiminnan järjestäjä määrittää maksut itse.  

Maksuperusteet

Toiminnan toteuttamisesta vastaava taho perii kuukausimaksut suoraan huoltajalta. Koulun itsensä järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen huoltajilta perittävien kuukausimaksujen osalta hoitaa sivistystoimisto, jolle koulu toimittaa tarvittavat tiedot. Maksut peritään kaikilta toimintakuukausilta seuraavin poikkeuksin:

  • Mikäli toimintapäiviä on elokuussa enintään 10, peritään kuukausimaksusta vain puolet
  • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua
  • Kuukausimaksusta peritään puolet, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Kuukausimaksua ei peritä lainkaan, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Kuukausimaksusta peritään puolet, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena muusta syystä kuin sairauden vuoksi. Huoltajan tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle.
  • Koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajalta tai muilta vapaapäiviltä ei tule maksuhyvitystä
  • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua

 

 

Viimeksi muokattu 06.09.2016