Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpyyn, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Hakeminen päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon tapahtuu päivähoitohakemuksella tai sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Päivähoitopaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat Pohjois-Sipoon ja Etelä-Sipoon alueiden sijoituskoordinaattorit molemmilla kielillä. Molemmilla alueilla toimii kaksi sijoituskoordinaattoria, jotka koordinoivat päivähoitopaikkoja. Myös ostopalvelupäiväkoteihin hakeminen ja sijoittaminen tapahtuu sijoituskoordinaattoreiden kautta. Yhteystiedot löytyvät kohdasta Yleistä -> Yhteystiedot ja WILMA.

På svenska  

Pohjois-Sipoon sijoituskoordinaattorit

 Suomenkielinen päivähoito

Suomenkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Irmeli Kujala
09 2353 7540
Suomenkielisen päivähoidon koordinointi
Leppätien päiväkoti
daghemmet Lillbonden
Leppätien esikoulu

Ruotsinkielinen päivähoito

Ruotsinkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodin johtaja
Barbro Viileinen
09 2353 7510
Nikkilän päiväkoti
daghemmet Solåker
Kyrkoby förskola
Etelä-Sipoon sijoituskoordinaattorit


Suomenkielinen päivähoito

Suomenkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Kristiina Blomqvist
09 2353 7730
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja suomenkielisen päivähoidon koordinointi Etelä-Sipoossa


Ruotsinkielinen päivähoito

Ruotsinkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Sonja Westerlund
09 2353 7710
Landsängens daghem
Landsängens förskola
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Viimeksi muokattu 09.01.2017