Päivähoitoon hakeminen

Kunnalliseen päiväkoti- ja perhepäivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Poikkeuksena on haku kielikylpyyn, johon hakemukset seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Hakeminen päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon tapahtuu sähköisellä päivähoitohakemuksellaHakemus on jätettävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Päivähoitopaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat Pohjois-Sipoon ja Etelä-Sipoon alueiden sijoituskoordinaattorit molemmilla kielillä. Molemmilla alueilla toimii kaksi sijoituskoordinaattoria, joihin voitte olla yhteydessä päivähoidon hakutilanteessa. He osaavat kertoa lisää hoitopaikkatilanteesta Sipoossa.

Lisäohjeita varhaiskasvatuspaikan vastaanottamista ja päivähoidon aloitusta varten 

Yksityiseen päiväkotihoitoon hakeminen

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan suoraan päiväkodin omalla hakemuksella.

Sipoossa yksityiset päiväkodit voivat toimia joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella. Palveluseteliä haetaan kunnalta ja yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää Kelalta.

På svenska Pohjois-Sipoon sijoituskoordinaattorit

Suomenkielinen päivähoito

Suomenkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Irmeli Kujala
+358401914547
Suomenkielisen päivähoidon koordinointi Pohjois-Sipoossa
Leppätien päiväkoti
Daghemmet Lillbonden
Leppätien esikoulu

Ruotsinkielinen päivähoito

Ruotsinkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Sonja Westerlund
+358505206454
Landsängens daghem
Landsängens förskola
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Etelä-Sipoon sijoituskoordinaattorit

Suomenkielinen päivähoito

Suomenkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Kristiina Blomqvist
+358505206456
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja suomenkielisen päivähoidon koordinointi Etelä-Sipoossa


Ruotsinkielinen päivähoito

Ruotsinkielinen päivähoito
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Sonja Westerlund
+358505206454
Landsängens daghem
Landsängens förskola
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Viimeksi muokattu 12.12.2018