ennen esitystä

Yleistä

 

Yleiset tavoitteet

Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolista kulttuuritarjontaa yhteistyössä paikallisten yhdistysten, taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa. Paikallista identiteettiä vahvistetaan vaalimalla paikallisia perinteitä ja kehittämällä niitä myös osaksi uusien kuntalaisten elämää. Samalla kulttuuritoimen tulisi myös vastata asukkaiden vaatimuksiin uusista luovista toimintamuodoista.

Sipoon kirjastot ja Kulttuuriyksikkö yhteisesti Facebookissa!
Tykkää meistä!

 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728 Kulttuuripalvelut/ Yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Anne Laitinen
09 2353 7020
Kulttuurituottaja
Katja Sågbom
09 2353 7023
Viimeksi muokattu 01.02.2016