Avainluvut

Kunnan koko

Maapinta-ala 340 km²
Järviä 3 km²
Merialueita 356 km²

Väestöntiheys 57 henkilöä/km²


Väestö

Sipoo numeroina -esite.

Sipoon asukasluku oli 19 399 vuoden 2015 lopussa.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2015: Taulukko ja tilastokartta.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2014: Taulukko ja tilastokartta.

Vuonna 2015 Sipoon asukasluku kasvoi 19 034 henkilöstä 19 399 henkilöön (+ 1,9 %). Suomenkielisiä oli 12 069 (62 %), ruotsinkielisiä 6 616 (34 %) ja muut 714 (4 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 9 695 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 9 704.


Vuonna 2015 syntyi 152 henkilöä ja kuoli 126 henkilöä Sipoossa. Kuntaan muutti 1 383 henkilöä ja pois muutti 1 039 henkilöä.

- - -

Lähteet: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi ja Väestörekisterikeskus, www.vaestorekisterikeskus.fi.


Työvoima ja työpaikkoja

Sipoossa oli 5 625 työpaikkaa 31.12.2014. Työvoimaan kuului 9 610 henkilöä (8 969 työssäkävijää ja 641 työtöntä). Työpaikkojen omavaraisuusaste oli 63 %. Lähde: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi.

Sipoossa oli 710 työtöntä ja työttömyysaste oli 7,4 % joulukuussa 2016. Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työttömyyskatsaus.

 

Kunnan talous

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2016, pykälä

Talousarvio 2016

Tilinpäätös 2015

Talousarvio 2015

Tilinpäätös 2014

Talousarvio 2014 

Tuloveroprosentti 2017 on 19,25 %. På svenska

Kiinteistöveroprosentit 2017
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,0 %
- vakituinen asuinrakennus 0,5 %
- muu asuinrakennus 1,1 %
- rakentamaton rakennuspaikka 4,0 %

Lainat vuoden 2016 talousarvion mukaan: 2 700 euroa/asukas (lainakanta 51,1 milj.euroa)

Lainat vuoden 2015 talousarvion mukaan: 2 598  euroa/asukas (lainakanta 50,7 milj. euroa)

Lainat vuoden 2014 talousarvion mukaan: 2 744 euroa/asukas (lainakanta 52,8 milj. euroa)


 Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
09 2353 6711
Viimeksi muokattu 08.03.2017