Muut lautakunnat ja jaostot

Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta ja Nuorisovaltuusto.

 

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Linda Karhinen, puheenjohtaja
Kasper Nyberg, varapuheenjohtaja
Hans-Peter Lindgren
Vesa Lepistö
Päivi Mäkelä-Bengs

Jäsenillä on s-postiosoite muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

 

Keskusvaalilautakunta

Vastaa kunnassa toimitettavien kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Lautakunnan sihteerinä toimii asianhallintasihteeri Arto Hautala, puh 09 2353 6224

Michael Mellin, puheenjohtaja, puh. 050 375 7220, info@mellin.fi
Sami Siltaloppi, varapuheenjohtaja, puh 050 339 82 30
Jaana Korkeila-Långsjö
Marko Takalo
Vilma Saari

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin, tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Emma Lidman ja varapuheenjohtajaksi valittiin Sara-Sofia Kähkönen.  

Nuorisovaltuusto 2016-2018

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat

Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteet

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 22.02.2017