Valtuusto

Valtuuston tehtävät

Kuntalain 13. §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston tulee:
1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista
3) päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9) valita tilintarkastajat
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoonpano

Sipoon valtuustossa on 43 jäsentä: 23 miestä ja 20 naista.Valtuuston toimikautena 2017–2021 ovat seuraavat ryhmät edustettuina: Ruotsalainen Kansanpuolue (17 jäsentä), Kokoomus (11), Sipoon Keskusta valtuustoryhmä (1), Sosialidemokraatit (5), Vihreät (5), Perussuomalaiset (2), Politiikasta Iloa (1), Kristillisdemokraatit (1).

Heikki Vestman, puheenjohtaja
Kasper Nyberg, I varapuheenjohtaja
Sini-Pilvi Saarnio, II varapuheenjohtaja
Eva Kuntsi, III varapuheenjohtaja

 

Valtuusto kokoontuu Nikkilän Sydämessä. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ts. kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina Internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.
Katso http://julkinen.fi/sipoo.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Ruotsalainen kansanpuolue
Clara Lindqvist
Kokoomus
Juha Salo
Sipoon keskusta valtuustoryhmä
Monika Hämäläinen
Sosialidemokraatit
Tapio Virtanen
Vihreät
Sini-Pilvi Saarnio
Perussuomalaiset
Jari Hursti
Politiikasta Iloa
Timo Rope
Kristillisdemokraatit

Tiina Sinkkonen

Valtuutetuille voi henkilökohtaisesti lähettää sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi jos ei muita mainintoja.

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalan aukioloaikana kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Luottamuselinten kokouspäivät

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

På svenska

Viimeksi muokattu 17.01.2018