< Kuulutukset
01.02.2018

Talma Hills loma-asuntoalueen asemakaavatyö (TM 3) vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2017-2020 ja 2018-2021 kuuluva Talma Hills loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Noin 7 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talmassa pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen.

Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 1.2.2018 - 2.3.2018 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan myös kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi/asemakaavat (TM 3 Talma Hils loma-asunnot).

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 2.3.2018 osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo tai sähköpostitse osoitteiseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja asemakaavatyöstä antavat: kaavoituspäällikkö Matti Kanerva puh. 040 1914381, sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi., arkkitehti Matti Heikkinen, puh. 0400 728284, sähköposti etunimi.sukunimi@a-konsultit.fi.

Sipoossa 1.2.2018

Kehitys- ja kaavoituskeskus


Viimeksi muokattu
26.01.2018