Kuulutukset

Valtuusto on 28.1.2019 päättänyt, että vuonna 2019 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2019 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
26.10.2012

Luettelo valtuuston 5.11.2012 kokouksessa käsiteltävistä asioista

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessman -salissa maanantaina 5. marraskuuta 2012 klo 14.00. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Hallintopalvelut-yksikössä 13. marraskuuta 2012. Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina Internetissä.
24.10.2012

Talman osayleiskaavaluonnos nähtäville

Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 29.10.–26.11.2012 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Sipoon pääkirjastossa, Pohjoinen koulutie 2, Nikkilä.
24.10.2012

Lupapäätökset

Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaosto on kokouksessaan 15.10.2012 antanut seuraavat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset päätökset:
24.10.2012

Influenssarokotus (kausi-influenssarokote)

Sipoon terveyskeskuksessa rokotetaan syksyllä 2012:
24.10.2012

Lemminkäinen Infra Oy:n maisematyölupahakemus

Seuraava maisematyölupahakemus on jätetty tekniikka- ja ympäristövaliokunnan lupajaostolle.
17.10.2012

Näyttelytilahakemus/ Sipoon pääkirjasto

Näyttelyjaksolle 02/ 2013- 01/2014 voit nyt hakea kuukaudenmittaista näyttelyaikaa.
10.10.2012

Kunnallisvaalit 2012

Kunnallisvaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28. lokakuuta 2012. Väestörekisterikeskus on lähettänyt kaikille äänioikeutetuille ilmoituskortin niiden tietojen mukaan, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 7.9.2012. Henkilön, joka ei ole saanut korttia tai jonka kortissa on virheellisiä tietoja, tulee ottaa yhteys Porvoon maistraattiin, puh. 071 87 30211.
10.10.2012

Tiesuunnitelma ”Maantien 11679 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Massbyn kohdalla, Sipoo”

Tiesuunnitelma on maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Sipoon kunnassa 30 päivän ajan 15.10.–15.11.2012 viraston aukioloaikoina osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä.
10.10.2012

Valmisbetonitehtaan ympäristölupahakemus

Rudus Oy hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa
10.10.2012

B 16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaavoitusjaosto on päättänyt asettaa Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutosluonnoksen (B 16) ja siihen liittyvän valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville. Samaan aikaan nähtävillä on myös päivitetty osallistumis-ja arviointisuunnitelma.

Arkisto

2019 (57)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit