Sosiaalityö ja taloudellinen tuki

Sosiaalihuollon, sosiaalityön ja toimeentuloturvan palveluilla tuetaan kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Palveluissa, jotka käsittävät erilaisia lakisääteisiä viranomaistöitä ja muita tukimuotoja, painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä.

Sosiaalityö on mm. ihmisten osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisyä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten asioiden edistämistä. Sosiaalityössä asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä asiointi edellyttää ajanvarausta puh. 09 23531. Akuutisti sosiaalitoimistoon voi ottaa yhteyttä maanantaista perjantaihin puhelinajalla klo 9.00 - 10.00.
Yhteystiedot löydät täältä

Asiakastapaamiset puhelinajan ulkopuolella vain ajanvarauksella.

Aikuissosiaalityö tukee kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti sipoolaisten aikuisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän eri taitekohdissa. Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä jos esimerkiksi:

- tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
- olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa
- sinulla on haasteita asumisessa tai olet asunnoton
- mielenterveytesi- tai päihteidenkäyttösi askarruttavat sinua tai haittaavat elämääsi
- olet kohdannut äkillisen kriisin (avioero-, ihmissuhteet-, kuolemantapaukset mm.)
- tarvitset sosiaalipalveluihin tai esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa

Aikuissosiaalityö on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä kuntalaisen kanssa löytää keinot elämänhallintaan. Perustyöväline on yhdessä kuntalaisen kanssa tehtävä palvelun tarpeen arviointi ja siitä johdettavat toimenpiteet ja asiakassuunnitelma.

 

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Voit hakea tukea sähköisesti Kelan www-sivujen kautta tai paperilomakkeella. Hakemuslomakkeita on saatavilla Kelan toimistoista tai asuinkuntasi toimipisteestä. Hakemuslomakkeita voi myös tulostaa Kelan sivustolta

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Kansaneläkelaitos (Kela) myöntää perustoimeentulotuen 1.1.2017 alkaen. Sipoon kunta myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sinulle on ensin tehty perustoimeentulotukea koskeva laskelma ja päätös.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea samalla, kun haet perustoimeentulotukea. Kela toimittaa hakemuksesi Sipoon kunnalle, jos olet pyytänyt hakemuksen siirtoa ja esittänyt hakemuksessasi muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja.

Voit tehdä hakemuksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta suoraan kuntaan, jos olet jo saanut hakemusta koskevalle ajalle Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta.

Voit jättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen kirjallisena oman asuinkuntasi toimipisteeseen tai tehdä sähköisen toimeentulotukihakemuksen.

 

Talous- ja velkaneuvonta

Porvoon seudulla talous- ja velkaneuvontapalveluja tarjoaa Riihenaika Oy (www.riihenaika.fi). Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia.

Palvelut ovat porvoolaisten, askolalaisten, myrskyläläisten, pornaislaisten ja sipoolaisten käytettävissä

Lisätiedot tästä...

På svenska

 Viimeksi muokattu 23.08.2017