Sosiaalityö ja taloudellinen tuki

Sosiaalihuollon, sosiaalityön ja toimeentuloturvan palveluilla tuetaan kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Palveluissa, jotka käsittävät erilaisia lakisääteisiä viranomaistöitä ja muita tukimuotoja, painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä.

Sosiaalityö on mm. ihmisten osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisyä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten asioiden edistämistä. Sosiaalityössä asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä asiointi edellyttää ajanvarausta puh. 09 23531. Akuutisti sosiaalitoimistoon voi ottaa yhteyttä maanantaista perjantaihin puhelinajalla klo 9.00 - 10.00.
Yhteystiedot löydät täältä

Asiakastapaamiset puhelinajan ulkopuolella vain ajanvarauksella.

Aikuissosiaalityö tukee kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti sipoolaisten aikuisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän eri taitekohdissa. Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä jos esimerkiksi:

- tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
- olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa
- sinulla on haasteita asumisessa tai olet asunnoton
- mielenterveytesi- tai päihteidenkäyttösi askarruttavat sinua tai haittaavat elämääsi
- olet kohdannut äkillisen kriisin (avioero-, ihmissuhteet-, kuolemantapaukset mm.)
- tarvitset sosiaalipalveluihin tai esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa

Aikuissosiaalityö on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä kuntalaisen kanssa löytää keinot elämänhallintaan. Perustyöväline on yhdessä kuntalaisen kanssa tehtävä palvelun tarpeen arviointi ja siitä johdettavat toimenpiteet ja asiakassuunnitelma.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä taloudellinen tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä (Laki ja asetus toimeentulotuesta 30.12.1997/1412). Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi tarvittaessa voidaan myöntää ennalta ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee.

Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisella lomakkeella, mutta usein toimeentulotuen tarpeen selvittelyn yhteydessä tarvitaan myös henkilökohtainen tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa. Hakemuksen tulee olla huolellisesti täytetty ja kaikki tarvittavat tositteet on liitettävä hakemuksen yhteyteen. Vastuu liitteiden toimittamisesta on asiakkaalla. Alkuperäiset liitteet palautetaan hakijan pyynnöstä päätöksen mukana. Toimeentulotukilaskelman ja -päätöksen tekee pääsääntöisesti etuuskäsittelijä toimeentulotukilain sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tämä edellyttää, että hakemus on huolellisesti täytetty ja sisältää kaikki tarvittavat liitteet tai muut selvitykset.

Käsittelyaika on 11 arkipäivää (30.12.2016).

Toimeentulotukihakemus

Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa tästä....

 
Jatkotoimeentulotukihakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.

Lisätietoa tästä....Etuuskäsittelijät

Puhelinaika: maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 10.00

Käyntiosoite: Sosiaali- ja terveysasema, Jussaksentie 14, 2 krs, 04130 Sipoo

Sosiaaliohjaaja
Jens Weckström
09 2353 6531

Talous- ja velkaneuvonta

Porvoon seudulla talous- ja velkaneuvontapalveluja tarjoaa Riihenaika Oy (www.riihenaika.fi). Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia.

Palvelut ovat porvoolaisten, askolalaisten, myrskyläläisten, pornaislaisten ja sipoolaisten käytettävissä

Lisätiedot tästä…

Svenska

Viimeksi muokattu 11.01.2017