Työllistymispalvelut

Työllistymispalvelut on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Tarkoituksena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja työllisyysmahdollisuuksia sekä selkiyttää hänen jatkosuunnitelmiaan. Asiakkaaksi pääsee sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Asiakas voi myös itse hakeutua Työllistymispalveluihin.

Tapaamisissa sosiaalityöntekijän kanssa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden suhteen, erityisesti työnhakuun ja työllistymiseen liittyen. Käymme myös läpi mahdollisuuksia, joilla voimme edistää paluutasi työelämään. Kaikille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tarjotaan mahdollisuus laajaan terveystarkastukseen. Tilanteestasi riippuen saat tarvittaessa monialaista ammatillista tukea myös kuntoutumiseen, työkyvyn selvittämiseen opiskelupaikkojen etsimiseen ja eläkkeen hakemiseen.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen

Kuntouttava työtoiminta on yksi Työllisyyspalveluiden tarjoamista palveluista. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Sipoon kunnan eri yksiköissä ja työtehtävät suunnitellaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn pohjalta Ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista laaditaan aktivointisuunnitelma yhdessä asiakkaan sosiaalityöntekijän ja te-asiantuntijan kanssa. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan toiveet, työtehtävät ja työtoiminnan ajanjakso. Työtoimintaan osallistuva henkilö ei voi korvata ammattityöntekijää tai toimia hänen sijaisenaan. Työpaikalla asiakkaalla on nimetty ohjaaja.

Kuntouttavan työtoiminnan toimintajakso on 3-24 kuukautta ja toimintapäiviä on 1-4 päivää viikossa ja 4 tuntia päivässä. Osallistujille maksetaan 9 euron kulukorvaus työtoimintapäiviltä. Mahdolliset matkakustannukset työtoimintaan osallistumisesta korvataan edullisimman matkustustavan mukaan.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä ja sitä voidaan järjestää myös ryhmätoimintana. Kuntouttavan työtoiminnan työtehtävät ovat aina avustavia työtehtäviä. Sipoon kunnassa kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua seuraavissa paikoissa/tehtävissä:

Toimintakeskus Risteys (www.toimintakeskusristeys.fi)

Ikä-ihmisten palvelut ja päivähoito (viriketoimintaa, ulkoilu, ruokailu ym.)

Ruokapalvelut (avustavat keittiötehtävät)

Siivouspalvelut

Kiinteistöhuollon tehtävät

Ulkotyöt (puistojen, metsien ja ulkoilualueiden kunnossapito ja viihtyvyyden parantaminen)

Toimistotyö (kopiointi, postitus, lajittelu, arkistointi)

På svenska


Ota yhteyttä!

Puhelinaika: maanantai - perjantai klo 9.00 - 10.00

Vs. sosiaalityöntekijä
Hannu Alhovuori
+358401914448
Sosiaaliohjaaja (kuntouttava työtoiminta ja palveluohjaus)
Virpi Karttunen
+358405745721
Sosiaaliohjaaja (eläkeselvittely- ja työkykyasiat)
Marja Pekkala
+358401914557

 

 L I N K K E J Ä


Viimeksi muokattu 07.08.2018