Asumis- ja hoivapalvelut

Asumis- ja hoivapalvelut on tarkoitettu ikääntyneille, jotka erityisistä syistä tarvitsevat tukea ja apua asumisen järjestämisessä ja jos kotona selviäminen ei kotihoidon ja omaisten turvin ole enää turvallista tai tarkoituksenmukaista. På svenska

Päätökset asumis- ja hoivapalveluihin pääsystä tehdään hoidon tarpeen mukaisessa järjestyksessä. Ennen päätöstä tehdään hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi. Päätökset tehdään moniammatillisessa palveluohjausryhmässä ikäihmisen ja omaisen toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon järjestelyillä tuetaan omaishoitajan jaksamista sekä tuetaan ikääntyneen asumista kotona. Lyhytaikaishoitoa tarjotaan Suvirinteen yksikössä ja terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla.

Lisätietoja ja haku:

Ikääntyneiden palveluohjaus puh. 050 412 0478

Palvelupäällikkö Nina Martikainen vastaa ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluista.

 

Asumis- ja hoivapalvelut mediassa

Vanhustyö 1/2016Viimeksi muokattu 17.01.2018