Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (laki omaishoidon tuesta 937/2005  2 §).

Sipoon kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja kriteerit on vahvistettu Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.4.2013 §18 Omaishoidon kriteerit (pdf)

På svenska
1.1.2018 alkaen hoitopalkkiot ovat:

Ryhmä I: 1230,92 euroa/kk
Ryhmä II: 583,09 euroa/kk


Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori
Elisa Pitkänen
040 653 1616

tai kotihoidonohjaajilta ja sairaanhoitajilta, yhteystiedot.

Lisätietoja alle 18 v. omaishoidosta antavat:
Jenni Lönnberg, puh. 040 191 4424

Omaishoidontukihakemus

Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Lisätietoa sähköisen lomakkeen täyttämisestä tästä

Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lomakkeet palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, PL 7, 04131 Sipoo
Alle 18 v. hakemukset palautetaan osoitteeseen: Sipoon kunta, Sosiaali- ja terveysasema, PL 7, 04131 Sipoo

 

Palveluseteli

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä. Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin.

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lomake lähetetään osoitteeseen: Sipoon kunta,Sosiaalikeskus, PL 7, 04131 Sipoo

Omaishoidon tuen palvelusetelin sääntökirja


Hyvinvointikysely

Omaishoitajille suunnatun hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa sairauksien riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tarjota tarvittavia elämäntapaohjeita.

Vastaamalla oheiseen hyvinvointikyselyyn kartoitamme Teidän terveyttänne ja toimintakykyänne. Vastausten perusteella tarjoamme Teidän tarpeitanne vastaavaa palveluneuvontaa tai kutsumme teidät terveystarkastukseen. Halutessanne tulemme kotikäynnille.

Kyselyyn tästä

Lisätietoa antaa:
Omaishoidon koordinaattori Elisa Pitkänen p. 040 653 1616 

Viimeksi muokattu 12.06.2018