Lastensuojelu

Lastensuojelun ensisijaisena tarkoituksena on tukea perheitä siten, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja lapsen tarpeiden mukaisessa kasvuympäristössä.  

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä silloin, kun on huolissaan havaittuaan lapsiin kohdistuvaa laiminlyöntiä, heitteillejättöä tai vaaraa. Lastensuojeluilmoitukset ovat tärkeitä, jotta lasta ja perhettä päästäisiin tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelulla on velvollisuus selvittää jokaisen ilmoituksen sisältö ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Lastensuojelun asiakkaaksi voi tulla lapsen tai huoltajan omasta pyynnöstä tai lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Asiakkuus alkaa yleensä palvelutarpeen arvioinnin kautta, jolloin sosiaalityöntekijät arvioivat yhdessä perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa perheen avun tarvetta. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat erilaiset avohuollon tukitoimenpiteet, kuten esimerkiksi tehostettu perhetyö, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto.

 

Käyntiosoite:
Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, Jussaksentie 14, 2krs
Fax 09 2353 6549Lastensuojelun tiimivastaava

Sosiaalityöntekijä
Susann Holst
09 2353 6545
Sosiaalityöntekijä
Katja Sipiläinen
09 2353 6515
vs. Sosiaalityöntekijä
Tiina Simpson
09 2353 6571
Palvelupäällikkö
Katarina Alhovuori
09 2353 6540
Sosiaalityöntekijä
Marina Wickström
09 2353 6541

PÄIVYSTYS 24h / 7

Lastensuojelun päivystyspuhelin arkisin 8.15 - 15.00:
Neuvonta- ja päivystysasioissa voit olla yhteydessä päivystävään sosiaalityöntekijään soittamalla
numeroon 09 2353 6548.

Päivystys virka-ajan ulkopuolella (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin)
Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys
Puh. 040 517 4194 
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi

Turvakoti
puh. 019 5203330


Lastensuojeluilmoitus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa tästä...

Lastensuojelun perustietolomake
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.

Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa tästä...


 

Lisää tietoa lastensuojelusta löydät esim. näistä sivustoista:

- Ensi- ja turvakotien liitto, http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/asiaa_lastensuojelusta/

- Lastensuojeluinfo, http://lastensuojelu.info/

Svenska

- Lastensuojelulaki 417/2007, www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

- THL, https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/mita-on-lastensuojelu

Viimeksi muokattu 11.04.2017