Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Äitiys- ja lastenneuvola

Sipoossa toimii Nikkilässä ja Söderkullassa yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola, joka palvelee lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten perheitä. Neuvolan terveydenhoitajat toimivat moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi neuvolan perhetyön, lapsiperheiden sosiaalityönkoulu- ja opiskeluterveydenhuollonpuheterapian, perheneuvonnan, lastensuojelun, lastenvalvojan, fysioterapian, suun terveydenhuollon, päivähoidon ja erityisvarhaiskasvatuksen kanssa.

Äitiys- ja lastenneuvola
Perhesuunnitteluneuvola
Ajavaraus äitiys- ja lastenneuvolaan
Äitiys- ja lastenneuvolan yhteystiedot ja aluejako
Aikuisneuvolan yhteystiedot
Neuvolan sähköiset lomakkeet
Neuvolan linkkivinkit

Neuvolan avoin vastaanotto

Neuvolan avoin vastaanotto Nikkilän neuvolassa maanantaisin klo 8-9 ja Söderkullan neuvolassa perjantaisin klo 8-9. Neuvolan avointa vastaanottoa ei pidetä arkipyhinä.

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolan toiminnalla pyritään edistämään aikuisväestön terveyttä. Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla asiakkaita ohjataan sairauksien ennaltaehkäisyssä terveyden edistämisessä, rokotusasioissa (myös matkailijoiden rokotukset) sekä tehdään terveystarkastuksia. Lue lisää tästä…


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on opiskelijoiden terveyden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden, huoltajien, oppilashuollon, opettajien, koulun muun henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää yksilö- ja ryhmätoimintaa huomioiden perheiden monimuotoisuuden.

Huoltajat voivat olla yhteydessä koulu- ja opiskeluterveydenhoitajiin lapsen ja nuoren terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

 

Ajanvaraus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Katso tästä koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle tapahtuu kouluterveydenhoitajan kautta. Oppilailla on mahdollisuus tavata kouluterveydenhoitajaa tarpeen mukaan koulussa, isoimmissa kouluissa terveydenhoitajilla on erillinen avoin vastaanottoaika.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sivulle pääset tästä.

På svenska

Viimeksi muokattu 06.07.2018