Puheterapia

Puheterapeuttien vastaanotot sijaitsevat Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman 2. kerroksessa, osoiteessa Jussaksentie 14, 04130 Sipoo.

Yhteystiedot:
På svenskaRuotsinkielinen puheterapeutti
Catarina Ekström
+358401914354
puhelinaika tiistaisin klo 12‑13
Suomenkielinen puheterapeutti
Maarit Rantanen-Lajunen
+358503802590
puhelinaika torstaisin klo 12‑13

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Se sisältää kielen, puheen, kommunikaation, äänen ja nielemishäiriöiden tutkimuksia ja hoitoa. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää tiedon jakamista lapsen kielellisestä kehityksestä, ohjaamista ja kouluttamista.
Puheterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, ja siihen liittyy yhteistyö asiakkaan vanhempien, omaisten ja lähiympäristön kanssa. Tarvittaessa lapsen kielellisen kehityksen arviointi voidaan tehdä erikoissairaanhoidossa, foniatrian poliklinikalla. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työssä. 

Kirjavinkkejä lapsille

Uutta Aivoliiton sivuilla: Kysy puheterapeutilta

Kunnallisen puheterapeutin palveluja saavat alle kouluikäiset lapset ja vain rajoitetusti suomenkieliset koululaiset. Kaksi- tai monikielisten lasten puheterapia järjestetään suunnitellulla koulukielellä (poikkeus: ruotsinkielen kielikylvyssä olevien lasten puheterapiakieli on suomi).   

Lasten puheterapia

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän arvioinnin perusteella.

Tutkimuskäyntien jälkeen tehdään suunnitelma joko seurannasta tai puheterapiajaksosta. Vanhemmille annetaan vihjeitä lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen (0-12kk, 1-2v2-3v, 3-4v).   Kielellisessä erityisvaikeudessa lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Kielellisen kehityksen tukena voidaan käyttää tukiviittomia ja kuvia. Vanhempiensa kanssa lapset voivat tutustua myös monenlaisiin kuntouttaviin tablettisovelluksiin. Tavallisimpiin äännevirheisiin (S ja R, L) annetaan kotiharjoitteluohjeita . Puheen rytmin sujumattomuuteen eli änkytykseen voidaan tarvita pitempään jatkuvaa puheterapiaa. Joskus lapsi vaikuttaa hyvin ujolta tai jännittyneeltä, ja puhuu vain tietyissa paikoissa ja tietyille ihmisille. Valikoivasti puhumaton lapsi voi hyötyä puheterapiasta.

Puheterapeutti osallistuu perhevalmennukseen ja toimii yhteistyössä myös päivähoidon, esikoulun ja koulun ja mahdollisesti muiden lasta kuntouttavien ammattihenkilöiden kanssa.

Suomen puheterapeuttiliitto on julkaissut 5.4.2016 suosituksen kielellisen erityisvaikeuden puheterapiakäytännöistä.

Koululaisten kielelliseen kuntoutukseen ja luki-vaikeuksien selvittelyyn on kunnan puheterapiapalveluissa nykyresursseilla vain rajoitetusti mahdollisuuksia.

 

Aikuisten puheterapia

Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivohalvauksesta aiheutuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö.

Joskus lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa haitata aikuisiällä, esimerkiksi uudelleenkoulutuksen yhteydessä, jolloin voidaan tarvita puheterapeutin tutkimuksia ja ohjausta.

Äänihäiriö tai puheammatista johtuva äänen kuormittuminen ja käheytyminen voivat olla syynä puheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen.  Joissakin tapauksissa puhevaikeus tai muuttunut ääni voi olla myös ensimmäinen sairauden oire. Tällöin puheterapeutin ensisijainen tehtävä on ohjata asiakas lisätutkimuksiin. Myös aikuisella voi esiintyä vaikeutta puhemotoriikassa (esim. virheellinen r-äänne) tai puheen rytmin säätelemisessä (änkytys, sokellus).

 

 Aikuisten puheterapiapalvelut pyritään järjestämään ostopalveluna.

 

Täytä puheterapian palautelomake, kiitos!

 

 

 

Viimeksi muokattu 17.05.2018