Kotouttamistyön ohjaus ja seuranta

Lain kotoutumisen edistäminen (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Kunnalla on kotouttamislain mukaisesti yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Keskeisenä kotouttamistyön paikallisena työvälineenä toimii Sipoon kunnan kotouttamisohjelma 2014 -2017, jonka tehtävänä on varmistaa kunnassa asuvien maahanmuuttajien yhdenvertainen asema muiden kuntalaisten kanssa sekä määritellä palvelut ja toimenpiteet, joita kunta tarjoaa maahanmuuttajan kotoutumisen tueksi. Ohjelman tarkoitus on toimia työvälineenä monialaisessa yhteistyössä maahanmuuttajien kotoutumista edistävässä työssä. Sen tavoitteena on myös edistää Sipoon maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan sekä lisätä eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta.

Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65§ mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa ja se päivitetään vähintään neljän vuoden välein, kerran valtuustokaudessa.

Kotouttamisohjelman toteutumista ja kotouttamistyön kehittymistä seuraavat monialainen kotouttamistyön ohjausryhmä. Kotouttamistyöryhmän puheenjohtajana toimii kansalaisopiston rehtori ja sihteerinä maahanmuuttokoordinaattori. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

 

På svenska

Viimeksi muokattu 05.01.2018