< Ajankohtaista
25.01.2018

Nikkilän ratasilta uusitaan

Sipoonjoen ja Pornaisten maantien ylittävän ratasillan uusintatyöt aloitetaan tammikuussa 2018. Hankkeen toteuttaa Liikennevirasto. Nikkilässä sijaitseva silta uusitaan, koska nykyinen ratasilta on elinkaarensa loppupäässä. Sillan pohjanvahvistukset eivät ole riittävät ja siltapäädyissä on esiintynyt jatkuvia painumaongelmia sekä vuosittaista raiteen kunnossapitotarvetta.

Uusi ratasilta rakennetaan noin 15 metrin päähän nykyisestä sillasta, jolloin radan linjaus muuttuu noin 700 metrin matkalta. Uusi silta ja linjaus tulevat Nikkilän keskustan puolelle, ja vanha silta puretaan. Lisäksi radan tasausta nostetaan noin 0,4 metriä erityisesti Pornaistentien alikulkukorkeuden parantamiseksi.

Rakennustyö pyritään toteuttamaan häiritsemättä alueella liikkumista, mutta työstä saattaa aiheutua pieniä ajoreittimuutoksia. Niistä kerrotaan myöhemmin.

Hanke kuuluu osaksi Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016 - 2018 rahoitusta.

Aikataulu

Rakentaminen alkaa tammikuussa 2018 ja työ on valmis kesällä 2019. Ratasuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2017, ja Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen sillan uusimisesta syyskuussa 2017.

Lue lisää Liikenneviraston sivuilta:
http://www.liikennevirasto.fi/nikkilan-ratasilta

Liikenneviraston projektipäällikön yhteystiedot:
Juhan Tyrväinen
puh: 029 534 3891


Viimeksi muokattu
25.01.2018