< Ajankohtaista
15.06.2018

Sipoo ja Kerava vastaavat seudullisiin tavoitteisiin - Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenne etenee

Työ henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Kerava-Nikkilä rataosuudella etenee Sipoon, Keravan ja HSL:n yhteistyössä. Henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi on perustettu yhteishanke ja poliittisen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 14.6. Tavoitteena on saada junaliikenne toimimaan jo ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä mahdollistaa Sipoon taajamakeskusten, Nikkilän ja Talman, sekä Keravan Ahjon kehittämisen ja rakentamisen raideliikenteeseen tukeutuen.

Hanke vahvistaa alueen elinvoimaa sekä luo paremmat edellytykset kasvulle, kohtuuhintaiselle asumiselle, työpaikkojen syntymiselle sekä palveluiden kehittymiselle. Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenne toteuttaa tällä alueella parhaiten Helsingin seudun ilmastotavoitteita.

Sipoon kunta ja Keravan kaupunki aikovat saada kaikki tarvittavat päätökset läpi henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

­– Kyseessä on valtuustokauden strategian keihäänkärkihanke. Sipoon kunnan strategian mukaisesti kunnalla tulee olla valmius myös tukea liikenteen järjestämistä alkuvaiheessa. Tämän lisäksi vauhditamme kaavoitusta ja rakentamista Nikkilässä ja Talmassa, kertoo Heikki Vestman (kunnanvaltuuston pj, Sipoo).

Radan käyttöönotto edellyttää aiemman tarveselvityksen mukaan noin 31 miljoonan euron investointeja, jotka jakautuisivat kuntien ja valtion kesken. Kustannuksia tarkastetaan vielä työn edetessä.

-          Miljardiluokan raideliikenneinvestointeihin verrattuna tämä hanke on erittäin kustannustehokas ja vaikuttava, toteaa Kaj Lindqvist (kunnanhallituksen pj, Sipoo).

Hanke tarjoaa mahdollisuuden seudun kehittämiseen yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueen osana. Rata tarjoaa hyvät edellytykset omaleimaisten keskusten verkoston kehittämiseen ja monipuolisten asumisen vaihtoehtojen tarjoamiseen, jossa liikennejärjestelmä pohjautuu kestäviin liikkumismuotoihin.

– Tämä on Keravan ja Sipoon tapa saada täytettyä seudullisesti asetetut yhdyskuntakehittämisen tavoitteet. Raideyhteys on kestävä ja vähäpäästöinen liikkumismuoto, joka yhdistää pelkkää bussiyhteyttä tiiviimmin Ahjon, Nikkilän ja Talman osaksi Helsingin seutua, sanoo Samuli Isola (kaupunginhallituksen pj, Kerava).

Liityntäpysäköinti Keravalle

Osana seudullisten tavoitteiden täyttämistä Kerava ja Sipoo näkevät tärkeänä, että Keravan asemalle rakennetaan liityntäpysäköintialue vuoden 2019 loppuun mennessä. Liityntäpysäköinnillä lisätään joukkoliikenteen käyttöä seudullisesti.

­– Liityntäpysäköinti tekee mahdolliseksi junalla kulkemisen paitsi monelle keravalaiselle myös monelle sipoolaiselle jo ennen henkilöjunaliikenteen käynnistämistä Kerava-Nikkilä rataosuudelle, Pia Lohikoski (kaupunginhallituksen 2.vp, Kerava) sanoo.

Vuonna 2030 Nikkilän, Talman ja Ahjon muodostamalla vyöhykkeellä voisi asua noin 25 000 asukasta.  Henkilöjunaliikenteen hankkeessa on tarkoitus tutkia laajasti liikenteelliset ja maankäytölliset keinot kestävän liikkumisen edistämiseksi, joita ovat asemanseutujen täydentäminen ja tiivistäminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien parantaminen. 

Lisätiedot:
Mikael Grannas, mikael.grannas@sipoo.fi, 0407529803
Kirsi Rontu, kirsi.rontu@kerava.fi, 0403182888


Viimeksi muokattu
07.12.2018