< Ajankohtaista
15.10.2018

Talousarvioehdotus: Sipoon talousarvio 2019 on ylijäämäinen – investointitahti jatkuu edelleen kovana

Ehdotus Sipoon vuoden 2019 talousarvioksi on valmistunut. Kunnallisveroprosentti esitetään pidettäväksi ennallaan 19,25 prosentissa, myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 – 2021 budjettiseminaarissa 22.-23.10.2018. Valtuusto aloittaa käsittelyn 12.11.2018.

Sipoon kunnan tulos vuodelle 2018 on muodostumassa talousarviossa ennakoitua heikommaksi. Ennusteen mukaan tulos olisi noin 2,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Sipoon taloudellinen tulos on onnistuttu pitämään viime vuosina positiivisena, ja lainamäärän kehitys on ollut suunniteltua, vaihdellen 40 - 50 miljoonan euron välissä. Talousarvioehdotuksen pohjalta vuoden 2019 tulos muodostuisi noin 0,3 miljoonaa euroa positiiviseksi. Vuosille 2020 ja 2021 ennakoidaan edelleen positiivista tulosta. Luvuissa on mukana maanmyyntituotot.

Tasapainoinen talous edellyttäisi kuitenkin, että toiminnan tulos olisi vähintään nollatasoa ilman maanmyyntituottoja, jotta kunnan käyttötaloutta ei rahoitettaisi maanmyyntituotoilla. Tulevana kolmivuotiskautena toiminnan tulos ennen maanmyynnistä aiheutuvia tuottoja on kuitenkin vuosittain negatiivinen.

- Se on selvästi vaikeuttanut tämän budjetin laadintaa ja budjetissa painotetaankin tiukkaa kustannuskuria, sanoo kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Aiemmin jo päätetty, voimakas seuraavan kolmen vuoden investointiohjelma tulee aiheuttamaan velkaantumisen kasvun noin 120 miljoonaan euroon asti vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2018 lopussa lainamäärän ennakoidaan olevan 72 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 lopussa 95 miljoonaa euroa.

Kunnallisvero ja kiinteistöverot ennallaan

Ehdotuksen mukaan kunta pitää kaikki veroprosentit ennallaan vuonna 2019. Kunnallisvero on edelleen 19,25 prosenttia.

Verotulojen oletetaan kuitenkin kasvavan. Verotuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2018 noin 98,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 103,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia odotetaan saatavan hieman kuluvanaa vuotta enemmän. Vuoden 2018 valtionosuudet ovat noin 13,3 milj. euroa ja vuonna 2019 niiden arvioidaan olevan 13,5 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksessä kunnan ulkoiset kustannukset asukasta kohti hieman laskevat. Vuoden 2019 talousarvioesityksen kustannuskehitys on Sipoossa hieman alhaisempi kuin Kuntaliiton arvion koko kuntasektorin kustannuskasvusta.

Vuoden 2019 ulkoiset toimintakulut (peruskunta + Sipoon Vesi) nousevat esityksen mukaan 133,7 miljoonaan euroon. Tänä vuonna ne olisivat ennusteen mukaan 128,5 miljoonaa euroa.

Kasvu haastaa palvelutuotantoa ja tuo verotuloja

Sipoo kuuluu jo neljättä vuotta Suomen prosentuaalisesti nopeimmin kasvavien kuntien joukkoon. Voimakas kasvu jatkunee myös lähivuodet, jollei mitään yllättävää tapahdu, joka murentaisi markkinakehityksen.

– Voimakas väestönkasvu haastaa palveluntuotantomme entisestään ja aiheuttaa myös suuria investointipaineita. Samalla kasvu tuo myös erittäin tervetulleita verotuloja sekä maanmyyntituloja. Kasvun hallinnan hyvä suunnittelu sekä hyvä kaavatalous ovatkin nousseet keskeiseen asemaan kunnassa, sanoo Grannas.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist tuo esiin, että väestönkasvun lisäksi myös kotona asuvien vanhusten lukumäärä kasvaa tulevina vuosina.

– Ehdotuksessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakulut on korotettu 3,7 prosentilla, eli noin 2,2 miljoonalla eurolla, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist tyytyväisenä.

– Lainakannan kasvu puolestaan on huolenaihe varsinkin, jos Sote-uudistus toteutuu, Lindqvist lisää.

Kouluihin, päiväkoteihin ja asuinalueisiin investoidaan

Taloussuunnitelmakauden 2019 – 2021 merkittävimpiä investointeja ovat Sipoonlahden koulun laajennusinvestointi, Nikkilän Sydämen päiväkoti ja Nikkilän Sydämen laajennus.

Lisäksi kunta investoi erityisesti uusien asuinalueiden infrastruktuuriin. Infrainvestointien esitetään olevan vuonna 2019 noin 4,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020 noin 4,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 noin 10 miljoonaa euroa. Infrainvestointeja nostaa vuonna 2021 erityisesti Talman keskustan kaava-alueen rakentaminen.

Talousarvioesityksen mukaan vuonna 2019 bruttoinvestoinnit olisivat 29,4 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 24,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 044 264 1750, pekka.kivilevo@sipoo.fi.
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
19.10.2018