< Ajankohtaista
15.11.2018

Iso Kylätien saneerauksen toinen vaihe alkaa

Iso Kylätien saneerauksen toisen vaiheen katutyöt alkaa marraskuussa 2018. Katurakentaminen ei tule sulkemaan läpiajoa Iso Kylätiellä. Katurakentaminen kestää kevääseen 2019.

Iso Kylätien ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin linja-autoterminaali Kuntalan edustalle, ja Iso Kylätien saneerauksen toisessa vaiheessa parannetaan väli Enter – Eteläinen koulutie. Katurakentamisen kautta Nikkilän keskustan ympäristöstä tehdään entistä viihtyisämpi ja turvallisempi.

Saneerauksen yhteydessä Ison Kylätien ja Uudensillantien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Tällä taataan liikenteen sujuvuus ja huolehditaan koululaisten liikkumisen turvallisuudesta. Kiertoliittymästä pääsee liikennöimään myös Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskuksen sekä Wessman-talon suuntaan. Kiertoliittymän läheisyyteen on suunniteltu rakentuvan myös liityntäpysäköintialue.

Rakentamisesta aiheutuu väliaikaisia häiriöitä alueella kulkijoille. Kehotamme seuraamaan opasteita alueella liikuttaessa ja noudattamaan poikkeusreittejä. Iso Kylätien saneerauksen toisen vaiheen aikana läpiajo ohjataan työmaa-alueen viereen rakennettavalle Ison Kylätien suuntaiselle kiertoreitille.

Tästä pääset tutustumaan Nikkilän Sydämen alueen talven 2018-2019 kulku- ja poikkeusreitteihin. Muistutamme kuitenkin, että liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan katurakentamisen edetessä.

Saneerauksen katusuunnitelma Iso Kylätie välillä Nikkiläntie-Suursuonkuja on ollut julkisesti nähtävillä 15.3.-1.4.2018, ja tekninen valiokunta on hyväksynyt katusuunnitelman kokouksessaan 14.8.2018 (TEKVLK § 100).


Viimeksi muokattu
16.11.2018