< Aktuellt
19.10.2017

Förskoleundervisning i privat regi föreslås i Sibbo

I Sibbo föreslås att den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi. Bildningsnämnden i Sibbo ska behandla ärendet 24.10.2017.

Det här betyder i praktiken att privata tjänsteproducenter kan erbjuda förskoleundervisning och kompletterande småbarnsfostran i enlighet med lagen om grundutbildning. För tillfället erbjuds den enbart av kommunen och köpservicedaghem.

Förskoleundervisningens köptjänstavtal löper ut sommaren 2018. Efter det ordnas förskoleundervisning inte längre som köptjänst. Om förslaget godkänns kan de nuvarande producenterna av förskoleundervisning som köptjänst, om de så önskar, privatiseras och söka sig till att erbjuda lagenlig förskoleundervisning i privat regi.

Bildningsnämndens föredragningslista 24.10.2017

Tilläggsuppgifter:
Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi


Senast ändrat
19.10.2017