Beviljade lov

Markanvändnings- och byggförordning 97 §
Meddelande av beslut efter anslag
Information om meddelandet av ett beslut som med stöd av 142 och 198 § markanvändnings- och bygglagen meddelas efter anslag skall ges på anslagstavlan hos den myndighet som fattar beslutet före den dag beslutet meddelas.
(Anslagstavlan: Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo)

 

Tjänstemannabeslut

8.8.2018 

15.8.2018

 

Byggnads- och miljöutskottet

Bygglov / Undantagsbeslut / Avgörande av planeringsbehov

 

Suomeksi

 

 

 

Senast ändrat 15.08.2018