Gator och grönområden

Kontaktuppgifter


Kommunteknisk chef
Heidi Saarenpää
heidi.saarenpaa@sibbo.fi
tfn. 040-641 6076

Byggnadsingenjör
Ari Luomala
ari.luomala@sibbo.fi
tfn. 040-572 1501


Byggnadsingenjör 
Simo Kesti
simo.kesti@sibbo.fi
puh. 050- 359 3072

tf. Områdesmästare 
Jim Hindsberg
jim.hindsberg@sibbo.fi
tfn. 050-554 4527

tf. Kommunträdgårdsmästare
Petri Saarinen
petrikalevi.saarinen@sibbo.fi
tfn. 040-671 2815​

Läs mer på sidan Sibbo bygger och utvecklar

Suomeksi

Senast ändrat 10.01.2019