Suomeksi

Bostadstomter till salu

Om du letar efter en tomt för ditt företag, hittar du sådana på sidan för företagstomter.

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistik-område.

Höghustomter och företagstomter
mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä
tfn 040 191 4360
pekka.soyrila@sibbo.fi

Egnahemshustomter
markanvändningsingenjör Maija Lääti
tfn 040 4806292
maija.laati@sibbo.fi

EGNAHEMSHUSTOMTER

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellunden


YRITYSTONTIT

Lönnbacka företagspark

Det finns lediga tomter för småföretagare.

Bastukärr

Lediga tomter för logistik- och industribranschens behov.

Suomeksi

Senast ändrat 15.05.2018