Suomeksi

Tomter till salu

Sibbo kommun säljer i Söderkulla på Hassellundens utvidgade planområde höghus- och radhustomter enligt anbud.

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistik-område.

Höghustomter och företagstomter

mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä
tfn 09 2353 6731
pekka.soyrila@sibbo.fi

Egnahemshustomter

mätningstekniker Vidar Lindqvist
tfn 09 2353 6733
vidar.lindqvist@sibbo.fi
.
.

EGNAHEMSHUSTOMTER

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Det finns några lediga egnahemshustomter (storlek ca 1000 m²) på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde i Nickby. Flera tomter kommer till försäljning under hösten 2017.

Tasträsk (Söderkulla)

En egnahemshustomt på Tasträsk området reserverades på våren. 
På Tasträsk området planeras nya egnahemshustomter under de närmaste åren.

Sibbo Ådal (Nickby)

Kommunen säljer egnahemshustomter i Sibbo Ådal hösten 2017 och våren 2018. Läs mer om egnahemshustomterna på webbplatsen www.sibboadal.fi.

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Hassellunden


FÖRETAGSTOMTER

Lönnbacka företagspark

På detaljplaneområdet finns lediga tomter mellan 5000 och 10 000 m² till salu. Det är möjligt att dela eller sammanfoga tomter vid behov. Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt att priset är 20 €/m².

Freeway logistic city (Bastukärr)

Området Bastukärr (Freeway Logistic City) är cirka 230 hektar stort. Området är främst avsett för aktörer inom logistikbranschen.

Senast ändrat 29.06.2017