Kollektivtrafiken i Sibbo

Sibbo kommun anslöt sig till samkommunen HRT (Helsingfors-
regionens trafik) i början av år 2012. I och med beslutet
utsträcktes HRT:s tredje zon till Sibbo och HRT:s resekort med
period- och värdebiljetter togs i bruk i busstrafiken i Sibbo. Suomeksi

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo juni 2015. Tilläggsinformation: HRT, sommartidtabeller

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo fr.o.m. den 23.2.2015. Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i tidtabellerna för busstrafiken längs Nya Borgåvägen
samt i användningen av HRT-biljetter fr.o.m. den 1.1.2015.
Tilläggsinformation: HRT

 

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 10.11.2014.
Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 13.10.2014. Tilläggsinformation: HRT

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo fr.o.m. den 15.9.2014. Tilläggsinformation: HRT

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller förändrades
i Sibbo den 11.8.2014

 

 

Hjälp och info

Hur använder jag kollektivtrafik

Matkahuolto

Nickby busstation

Pörtölines tidtabeller

Ge respons:

HRT
09 4766 4000 (mån–fre 7–19, lör–sön 9–17)
www.hsl.fi/sv/respons

NTM-centralen i Nyland
0295 020 601 (mån–fre 9–16)
trafikens.kundservice@ely-centralen.fi


Responsen om de nya rutterna och tidtabellerna som riktats till kommunen och direkt till HRT har sammanställs under hösten 2014. Materialet utgör grunden för utvecklingen av kollektivtrafikservicen. Responsrapporten innehåller den respons om de nya kollektivtrafikarrangemangen som getts till kommunen och HRT före 31.10.2014.

Responsrapport, 25.11.2014 (pdf)

 

Biljetter och priser

I Sibbo är följande biljetter i användning: 

- HRT-biljetter (Samkommunen Helsingforsregionens trafik) 
- Borgås, Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter 
- Trafikanternas egna biljetter              
- Matkahuoltos biljetter

 

HRT-biljetter


HRT:s resekort gäller i Sibbo, Kervo, Vanda, Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Med resekortet kan du åka buss, metro, närtåg, spårvagn och Sveaborgsfärja. 

HRT:s resekort säljs i Sockengårdens kundservicepunkt i Nickby och i Söderkulla bibliotek. Sibboborna kan också besöka HRT:s serviceställen i Östra centrum, vid Järnvägstorget eller i samserviceställena i Esbo och Vanda. Ta med ett officiellt identitetsbevis och 5 euro för kortavgiften. Du kan ladda ditt resekort förutom på serviceställena, i R-kiosker, S-markets m.m. samt i HRT:s automater. På ditt resekort kan du ladda en periodbiljett (14–366 dagar) och/eller värde, dvs. pengar (5–400 euro). Perioden kan antingen börja gälla genast eller inom 1–60 dagar från inköpsögonblicket. Om du åker kollektivt mindre regelbundet lönar det sig att betala för enstaka resor med värde som du laddat in på kortet. En värdebiljett på kortet är ofta förmånligare än en enkelbiljett som köps av föraren.

Priset på värde- och periodbiljetten är beroende av i vilket område, alltså i vilka zoner, du reser. Sibbo bildar tillsammans med Kervo en zon där man kan använda Kervo–Sibbo-biljetten.  För resor från Sibbo till Helsingfors behöver du en närregionsbiljett för tre zoner. Om du reser från Sibbo till Vanda eller Esbo utan att åka genom Helsingfors, kan du köpa en två zoners närregionsbiljett.  Din biljett måste gälla i hela området du reser igenom. Om du till exempel reser från Sibbo till Helsingfors duger inte en periodbiljett för två zoner, som laddats in på ditt resekort, som delbetalning.

I värdebiljetterna ingår rätt att byta från ett färdmedel till ett annat. Omstigningsrätten gäller:
- för Kervo–Sibbo-biljetterna i 80 minuter
- för närregion 2-biljetterna i 80 minuter
- för närregion 3 -biljetterna, som täcker hela området, i 100 minuter 

Studerande på heltid som är fast bosatta i Sibbo, de som får folkpension av FPA samt funktionshindrade kan få rabatt på period- och värdebiljetterna på resekortet. Värde- och periodbiljetter för barn säljs till 7–16-åringar. Rabatten är 50 %. Barn under 7 år reser gratis (i U-trafiken endast i sällskap med en person som betalar sin resa med ett HRT-resekort). Blinda, krigsinvalider och frontveteraner får fribiljetter som gäller inom hela HRT:s biljettområde. Biljetterna fås på serviceställena i Sibbo. Var beredd att visa upp ett identitetsbevis samt ett intyg över rätten till rabatt på servicestället.

Tilläggsuppgifter:
HRT

 

Borgås, Borgnäs och Träskändas arbetsresebiljetter


Borgås, Borgnäs och Träskändas arbetsresebijetter kan köpas på t.ex busstationerna i Nickby och Borgå.

Tilläggsuppgifter: HRT och Matkahuolto

 

Matkahuoltos årskort


Med Matkahuoltos årskort kan man resa i hela landet. Biljetten kan förses med 22 eller 44 enkelresor, som är i kraft ett år från inköpsdagen. Biljettpriset beror på resans längd. Resekortet är inte personligt, dvs. flera personer kan använda samma resekort (även under samma resa).

Matkahuoltos biljettpriser,
Matkahuolto

Tilläggsuppgifter: Matkahuolto

Trafikidkare i Sibbo

Pohjolan Liikenne Oy Ab, tfn 0307 15

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab, tfn (019) 689 3600

Pukkilan Liikenne Oy, tfn (019) 625 120

Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy ja Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy, tfn 020 141 5500

Pörtöline, Markus Broberg, tfn: 050 321 1913,  markus.broberg@eurowork.info

 

 

Andra kontaktuppgifter

Oy Matkahuolto Ab tfn 0200 4000, mån–fre kl. 8–17 (1,99 euro/min + lna, under övriga tider 
svarar Eniro Sentraali Oy på frågor om tidtabeller på servicenumret)
www.matkahuolto.fi/sv (turer, rutter, priser)
http://www.matkahuolto.info (tidtabellssökning)
m.matkahuolto.fi (tidtabellssökning per mobil)

Nickby busstation, tfn 09 2353 6555, matkahuolto(at)sipoo.fi

Taxi Sipoo - Sibbo Oy Ab Taxi Nickby (09) 1066 4130 
Taxi Söderkulla (09) 1066 1150 
Samtalets pris: 1,16 €/samtal + 0,16 €/10s + lna
Förhandsbeställningar 0100 7300
www.taxisipoo.fi

Museitåget Under sommarlördagar går ett museitåg från Helsingfors via Kervo och Nickby till 
Borgå, se Porvoon Museorautatie.

Senast ändrat 31.10.2016