Mötestider våren 2019

Fullmäktige: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4 och 3.6.2019

Kommunstyrelsen: 10.1, 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 25.3, 26.3, 9.4, 7.5, 21.5 och 18.6.2019

Social- och hälsovårdsutskottet: 22.1, 13.2, 11.3, 2.4, 14.5 och 4.6.2019

Byggnads- och miljöutskottet: 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 22.5 och 19.6.2019

Tekniska utskottet: 21.1, 11.2, 13.2., 5.3, 19.3, 1.4, 13.5 och 10.6.2019

Bildningsutskottet: 22.1, 13.2, 11.3, 27.3, 24.4, 14.5 och 4.6.2019

Markanvändningssektionen: 21.1, 11.2, 5.3, 18.3., 1.4, 13.5 och 10.6.2019

Svenska utbildningssektionen: 14.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5 och 11.6.2019

Suomenkielinen koulutusjaosto: 14.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5 och 11.6.2019

Fritidssektionen: 23.1, 5.2, 4.3, 8.4, 6.5 och 11.6.2019

Revisionsnämnden: 8.1, 12.2, 19.3, 9.4, 24.4, 7.5 och 21.5.2019

Näringssektionen: 4.2, 18.3, 15.4, 27.5 och 17.6.2019

Sibbo Vattens direktion: 16.1, 4.2, 18.3, 15.4, 20.5 och 17.6.2019

Namnkommittén: 22.1, 5.3 och 20.5.2019

 

Suomeksi

Senast ändrat 10.04.2019