Kommunalval

Kommunalval förrättas i Finland söndagen den 9 april 2017 kl. 9.00–20.00. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 17.2.2017. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå.

Du kan checka ditt röstningsställe från här eller undan texten.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 29.3–4.4.2017 på följande ställen:

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla
onsdag–fredag 29–31.3 9.00–18.00
lördag–söndag 1–2.4 10.00–14.00
måndag–tisdag 3–4.4 9.00–20.00

Ambulerande förhandsröstning förrättas på följande ställen:

Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 onsdag 29.3 kl. 18–20
Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 30.3 kl. 18–20
Simsalö skola, Simsalö söndag 2.4 kl. 10–14
Hindsby Byagården, Martisvägen 66 söndag 2.4 kl. 12–14
Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 2.4 kl. 14.30–16.30
Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 3.4 kl. 18–20
Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 4.4 kl. 18–20

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. Anmälan kan göras antingen skriftligen eller per telefon före 28. mars kl. 16.00. Adressuppgifter finns i slutet.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 9.4.2017 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Röstningsställe
1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken 50
2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
3. Kyrkoby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
4. Nickby, Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 J
5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
6. Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2
7. Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

 

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Pb 7
04131 SIBBO
tfn 040 191 4212

 

Suomeksi

Senast ändrat 08.03.2017