Media och sociala media

Aktuellt

23.04.2019

Sibbo kommun har anslutit sig till Östersjöutmaningen

Sibbo kommun har förbundit sig till skyddet av sina närliggande vatten och Östersjön. Kommunen har anslutit sig till Östersjöutmaningen och förbundit sig till visionen ”Ett rent, produktivt och gemensamt Östersjön” samt till att sträva efter att förverkliga fem gemensamma mål för att främja visionen år 2019–2023. Målen är bland annat rena kustvatten, ren och trygg sjötrafik och välmående havsnatur.

Nyhet

23.04.2019

Vad tycker du om Sibbos kulturutbud? - Delta i en aktuell invånarenkät!

Sibbo kommun utarbetar för tillfället en kulturplan som strategiskt leder kulturtjänsternas riktning för de kommande 10 åren. Enkätens resultat har en betydande roll i arbetet, eftersom den erbjuder invånaren en chans att påverka tjänsternas service.

Nyhet

18.04.2019

Fråga nu – Invånarfrågorna till frågetimmen skall skickas senast 23.4. kl 10

Vad vill du fråga? Nu har du möjligheten att få svar till din fråga från kommunens ledning och beslutsfattare. Den för kommuninvånarna öppna frågetimmen ordnas innan fullmäktigemötet 29.4 kl. 17.00–17.30 (Brander-salen, Östanåparkens festsal, Gamla Vattentornsbacken 1)

Nyhet

17.04.2019

Planläggningen i Sibbo utarbetas med fokus på att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt och inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby

Planläggningen i Sibbo kommun har under de närmaste åren som mål att främst utveckla Nickby samt öka en mångsidig tomtreserv för både bostäder och service inom de kommande järnvägsstationernas influensområden i Nickby och Tallmo. I Söderkulla koncentreras planläggningen till att utveckla centrumområdet och möjliggöra ett tillräckligt stort utbud av egnahemstomter. Bland annat så här ser tyngdpunkterna ut i Sibbo kommuns nya planläggningsprogram för åren 2019–2023. Kommunstyrelsen godkände planläggningsprogrammet 9.4.2019.

Nyhet

16.04.2019

Utvidgningen av Nickby Hjärta i Sibbo inleds på sommaren

Entreprenören för utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta har blivit vald. Enligt planerna inleds byggarbetet sommaren 2019.

Nyhet

15.04.2019

Nu är det senast dags att sanera avloppsvattensystemet

Sibbo miljöövervakning vill påminna invånarna om att den övergångstid som fastställdes för förnyande av fastighetsvis avloppsvattenhantering på grundvattenområde och i närheten av sjöar och havet löper ut 31.10.2019. Under den inkommande våren och sommaren är det alltså senast tid att förnya avloppsvattensystemet, om det inte gjorts tidigare.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 11.04.2019