Media och sociala media

Aktuellt

13.12.2018

Östersundomkommittén beslutade godkänna generalplanen för Östersundom

Östersundomkommittén beslutade godkänna den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte 11.12.2018. Fullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo har gett sitt samtycke till att godkänna planen. Enligt avtalet mellan kommunerna kan kommittén fatta det slutgiltiga beslutet om godkännande när kommunfullmäktige har gett sitt samtycke till att godkänna planen.

Nyhet

11.12.2018

Tillfälliga skollokaler invigdes vid Lärdomsvägen i Sibbo

Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen har nu tagit i bruk två paviljonger som används för undervisning av elever från Sipoonlahden koulu och Söderkulla skola. Syftet med paviljongerna är att försäkra hälsosamma och trygga lokaler för eleverna. Paviljongerna invigdes under högtidliga former tisdagen den 4 december 2018.

Nyhet

10.12.2018

Fullmäktige i Sibbo godkände budgeten för år 2019

Fullmäktige i Sibbo har godkänt budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021.

Nyhet

04.12.2018

Den nya terminalen i Nickby har tagits i bruk på Stora Byvägen

För tillfället fortsätter arbetet med att färdigställa terminalen, men plattformarna 1–4 har redan tagits i bruk och fungerar normalt. Den sista plattformen, dvs. nummer 5, tas i bruk den 10 december 2018 när linjerna 986 och 987 börjar köra nya rutter i Nickby.

Nyhet

20.11.2018

Förhandlingarna om Sibbostrandens framtid har framskridit

Sibbo kommun och Sipoonranta Oy har förhandlat om att häva markanvändningsavtalet och färdigställa landskapet i Sibbostranden.

Nyhet

19.11.2018

Det förnyade huvudbiblioteket har öppnat

Det förnyade huvudbiblioteket och det nya Café Emilie har öppnat idag (19.11). Välkommen!

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 07.12.2018